«Det offentlige trenger private konkurrenter å bryne seg på»

Arild Furuseth (H) påpeker at det også i det offentlige er avdekket kritikkverdige forhold i offentlige helsetjenester. Han mener god konkurranse er avgjørende for kvaliteten på tjenestene.

Arild Furuseth (H) påpeker at det også i det offentlige er avdekket kritikkverdige forhold i offentlige helsetjenester. Han mener god konkurranse er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Arild Furuseth BU-kandidat for Høyre i Gamle Oslo

I Østkantavisa 9. juni er det et innlegg fra Moxnes i Rødt om temaet private vs offentlig helse- og omsorgstjenester, og det slår meg at han har behov for en viss kunnskapsoppdatering. Om man skal debattere, bør man ha et visst krav til informasjonsgehalten – selv i valgkamptider!

Del på Facebook

Med erfaring fra kommunal helse- og sosialforvaltning i kommuner av ulik størrelse, arbeid med integrasjon av flyktninger nasjonalt, evaluering av eldreomsorgstjenester og de siste 13 årene som leder av Godthaab Helse og Rehabilitering, som eies og drives av Stiftelsen Godthaab, har jeg et visst erfaringsgrunnlag. Erfaringene fra både privat og offentlig drift, har lært meg at begge driftsformer kan gi god kvalitet – forutsatt god ledelse og riktig ressursbruk.

Med erfaring fra anbudskonkurranser i offentlig regi, har jeg etter hvert også fått atskillig innsikt i hvordan både offentlige og private driver. Det som virkelig har slått meg, er hvor viktig innkjøpskompetanse er. Dessverre er den for svak i det offentlige, noe som både er avslørt i behandlingen av flere private institusjoner i Oslo og Akershus, blant annet Oslo Hospital i Gamle Oslo. Også i Adeccosaken er det avslørt manglende kompetanse hos kjøperne av private tjenester.

Parallelt med «Adecco-skandalen» er det konstatert at arbeidstidsbestemmelsene er brutt i enda større grad i det offentlige, både i kommuner og statlige sykehus, men dette har åpenbart ikke samme verdi for representanter for de rød-grønne og deres støttespillere! Avislesere ser selvfølgelig hulheten i rød-grønn agitasjon.

Det dessverre både politikere og media i for stor grad overser i disse sakene, er at det er minst to ulike typer lovovertredelser som jevnlig skjer i både offentlige og private helse- og omsorgstjenester: Ikke sjelden er det konflikt mellom pasientrettighetslov og arbeidstidsbestemmelsene. Derfor har ikke myndighetene bare valget om å følge en lov! Samfunnet må også hele tiden gjøre vurderinger i forhold til å sikre gode tjenester med en riktig ressursbruk og en viktig fordel samfunnet har med private tjenester, er nemlig det at om de ikke leverer gode tjenester til en rimeligere pris, kan man si opp avtalen.

I rehabilitering, som jeg kjenner best, er det slik de private leverer mer rehabiliteringstjenester for en pris som er mindre enn 1/3 av hva rehabilitering betales med i offentlige rehabilitering – og jeg tør si at det er betydelig høyere kvalitet i de private institusjonene, slik vi også har sett det er innen eldreomsorgen. Fra «insidere» i helsevesenet er jeg gjort kjent med at sykehusene kunne ha vært drevet for ca 70-75 prosent av nåværende ressursramme, noe som betyr at sykehusene i dag bruker 25-30 milliarder mer enn nødvendig. Har vi sett noen rød-grønne som har hevet sin røst mot ineffektiv ressursbruk i det offentlige?

Om en privat eier av en omsorgsbedrift, ideell eller ei, får et mindre overskudd, hva teller det opp mot at det offentlige – som står for mer enn 90 prosent av omsorgstjenestene – tar priser som er langt høyere enn nødvendig? Hvorfor skal vi akseptere som skattebetalere at midlene mer skal komme ansatte i offentlig sektor til del enn mottakere av helse- og omsorgstilbudet som uansett styrers av det offentlige? Like galt som offentlig monopol, ville et privat monopol ha vært! Om det offentlige skal kunne bestå som en god forvalter, trenger man dessuten private konkurrenter å «bryne seg på»!

Arild Furuseth

BU-kandidat for Høyre i Gamle Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer fra blogger: Tippetips

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag