*Nettavisen* Nyheter.

Det skal en trønder til

Med et smil bredere enn Hjallis har en trønder tatt over som leder i Vestre Aker Høyre.

Vestre Aker: Det er en romslig kar med et kraftig og oppriktig håndtrykk som møter oss. Umiskjennelig trønderdialekt og et bredt smil gir assosiasjoner til Kong Glad, altså Hjallis, den tidligere skøytekongen. Lars Asbjørn Hanssen (63) er nyvalgt leder for Høyres største lokallag i Norge med sine 1000 medlemmer.
Han kom fra Steinkjer til Vinderen i 1992. Bedriftsrådgiveren er ingen novise i det politiske landskapet. Som tidligere leder av i Steinkjer Høyre, kommunestyrerepresentant og nestleder i Nord-Trøndelag Høyre var veien kort til Vinderen Høyre. Etter å ha flyttet noen hundre meter til Holmen ble det Røa Høyre og gruppeleder i Røa bydelsutvalg i forrige periode. Han er gift, to barn en datter på 31 år og en sønn på 17, som går på Persbråten videregående.

Få inn entusiasmen

- Hvorfor politikk?
- Gleden ligger i å gjøre noe som er nyttig for andre. Vi som driver med politikk må aldri handle ut fra egeninteresse. Man må hele tiden være bevisst sine motiver. Det er de som styrer dine handlinger.
- Hva kan gjøres for å rette opp tilbakegangen i Vestre Aker ved siste valg?
- Nå gleder jeg med til valgkampen. Vi står overfor litt av en utfordring etter at vi mistet en del velgere ved siste stortingsvalg. Nå skal vi få inn entusiasmen og troen på det vi holder på med. Oppgaven blir å få ut kompetansen i dette området, blant annet gjennom større bredde i beslutningsprosessen. Hos oss kan alle medlemmer komme på åpne styremøter, delta i debatten og derigjennom påvirke beslutninger. Beslutningene blir tatt på bredere grunnlag og vi får større sikkerhet i at vi representerer våre velgere. Det er noe av oppskriften for å få velgerne tilbake.
Han er opptatt av å skille ut de som argumenterer ut fra rene subjektive interesser, som for eksempel kun har relevans for eget nærområde.
- Du får være subjektiv så lenge du erkjenner det, men kan ikke foregi å representere noe annet eller annen enn det man faktisk gjør. Hvis du hevder å være objektiv uten egeninteresse eller talsmann for en hel gruppering, da bør det helst være slik. Det har med anstendighet og troverdighet å gjøre. Brudd på dette har vi sett eksempler på i enkelte utbyggingssaker.

"Råkapitalismen" får ikke råde

En av de større utbyggingssakene som er under debatt er Storebrandtomten. Hvordan skal denne utnyttes?
- Skole og barnehage er hjertesaker for meg. Vi må starte nedenfra og få dette på plass. Storebrandtomten er et eksempel på at vi står overfor et verdivalg. Vestre Aker Høyre har gått inn for å avvise utbyggingsforslaget. Mens vi venter på en ny utredning av skolebehovet, vil vi i mellomtiden ha en permanent barnehage og en provisorisk. Senere kan den provisoriske barnehagen eventuelt bli erstattet av en ungdomsskole. Det er viktig at "råkapitalismen" ikke får råde med sin kortsiktighet, hvor alle tilgjengelige tomter blir bygget ned. Kapitalkreftene må også styres. Vi må få innskjerpet rekkefølgebestemmelsene. Infrastrukturen må komme på plass først. Jeg savner en helhetlig byplanlegging. Her skal Høyre være sentrale og gå foran i dette arbeidet. Småhusplanen i seg selv er ikke nok. Vi må lage rammer som innbyr alle til positiv atferd. Samtidig vil jeg ha "bygningskontrollen" på plass igjen. Praksis har vist at det ikke holder at utbyggerne kontrollerer seg selv.
Den tidligere læreren kom inn i politikken nettopp gjennom skolepolitikken.
- Sentralskolen i Steinkjer skulle legges ned. Det vokste frem en folkebevegelse, som presset politikerne. Jeg var sterkt engasjert i dette og ettertiden har gitt oss rett. Nå er dette Steinkjers største skole, selv om "behovsundersøkelsen" den gangen viste noe annet. Jeg mener at vi har et ansvar, også et personlig ansvar til å gjøre valg som ikke nødvendigvis bare overlates til politikere og byråkrater. Samtidig er jeg redd for folkebevegelser som tar utgangspunkt i enkeltsaker uten å se på helheten. I mitt tilfelle var dette en verdisak som overskygget alt annet, som var en del av en helhet som dreide seg om barns oppvekstvilkår.

Handle med hjertet

Hanssen er redd for at vi går lenger og lenger i retning av at samfunnet skal ta ansvar for alt.
- Ethvert menneske er ansvarlig for sine valg. Vi må ikke få et samfunn, hvor man i ethvert tilfelle roper på en instans. Den som trenger hjelp skal naturligvis få det og skal også få velge hvor man vil få det fra. Jeg har klokkertro på fritt valg. Men, vi må også vise mer medmenneskelighet og ta større ansvar for hverandre. Bare det å stoppe i veikanten å hjelpe noen er et valg og viser medmenneskelig ansvar. En annen trønder, Olav Duun, sa det så riktig; "Så godt kan et menneske være at det blir vakkert av det". Det å ta vare på de rundt oss, for eksempel alle de ensomme er viktig. Det er min kjepphest; vi politikere må som andre handle mer med hjertet og ikke bare hjernen.

Mer selvstendighet

En rekke kontroversielle saker står for tur i bydelen. Under siste stortingsvalg hadde mange velgere fokus på ambassadesaken og mange mente at den bidro til at Høyre gjorde et dårlig valg i bydelen. I forbindelse med den bebudede rettssaken kan saken bli brennbar igjen ved lokalvalget.
- Jeg ser den problemstillingen. Jeg har spurt, hvorfor i all verden kunne ikke amerikanerne rive FO-bygget og bygge det opp igjen. Det hadde de naturligvis råd til. Det holder ikke å vise til et budsjett. Vi var ikke forpliktet til å gi dem indrefileten. Uansett må vi stole på de sakene vi står for og tydeliggjøre disse overfor velgerne.
Hanssen er opptatt av at bydelen skal få større selvstendighet.
- Vi var imot sentralisering av sykehjemsordningen, selv om Høyre sentralt gikk inn for den. Det er tegn som tyder på at bydelsutvalget blir fratatt mer selvstendighet. Det mener jeg er galt når man først får delegert ansvar, hvor avgjørelsene skal tas gjennom nærhetsprinsippet. Det betyr at vi skal kunne ta avgjørelser som politikerne i rådhuset ikke er enig i og at vi også kan ta ansvaret for disse avgjørelsene. Det har med personlig ansvar å gjøre, altså god Høyrepolitikk.

Hellig grense

Markagrensen, Tryvannsbane og Røatunnel, er aktuelle saker i våre bydeler.
- Røatunnel har vært Høyres anliggende i alle år. Etter Oslopakkeforliket står nå kampen om å få den på plass så raskt som mulig. Når det gjelder Marka må jeg være forsiktig. For mange er dette en hellig grense. Bryter man denne, kan andre tilstøtende kommuner følge etter. Jeg tror likevel at noe av randsonen kan benyttes til forsiktig utbygging på en økologisk måte. Men det må være et offentlig anliggende fra A til Å. Vi kan ikke ha en "laissez faire" på boligfronten i disse områdene.
- Fremføring av banen til Tryvann har vi ikke tatt stilling til enda. Det høres fornuftig ut. Jeg er opptatt av å få til en løsning som bedrer trafikkforholdene for dem som bor i Holmenkollen. Med VM i 20011 og alle byggeprosjektene knyttet til dette, vil det bli en enda større belastning for beboerne i området. I Holmenkollveien og flere andre veier er det dessuten mangel på fortau på store strekninger. Vi må prioritere sikker skolevei for barna. Vi har ikke råd til å la være. Mødrene er livredde for å slippe barna ut i trafikken. Det er helt grotesk. Hva kommer foran barnas liv? Her står vi igjen overfor problemstillingen når det gjelder nybygging. Utbyggere skal ha ansvaret for å få fortau på plass. THS. Ting henger sammen. Rekkefølgebestemmelsene må på plass.
Hanssen understreker hele veien at alle avgjørelser må ses i en helhetlig sammenheng, uansett på hvilket nivå avgjørelsen blir tatt. Han kommer også stadig tilbake til individets ansvar og viktigheten av å vise medmenneskelighet.
- Jeg hørte om en gutt som tankefullt sier til moren sin: Du mamma, tenk om et menneske er én god gjerning unna å gjøre verden til et bedre sted. Det er en god tanke å ta med seg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.