Gå til sidens hovedinnhold

Det trengs opprydding i Østensjø bydel og i Rådhuset

Bydelsdirektør Tove Stien i Østensjø bydel har på nytt lidd nederlag i rettsvesenet. Borgarting lagmannsretts dom i saken mot barnevernlederen i Østensjø bydel er enda mer knusende enn dommen i tingretten. Barnevernleder Liv Jensen skal nå få tilbake stillinga si etter at hun i to år har vært utsatt for vedvarende mobbing. Kommunen må betale både saksomkostninger og oppreising. Skattyterne må betale regninga for mobbing.

Bakgrunn er enkel: Våren 2005 søkte barneverntjenesten i Østensjø plass for to ungdommer ved Bernhard L. Mathisens barne- og ungdomshjem (BLM) på Grorud. Direktør Kirsten Hjermstad i Barne- og familieetaten mislikte dette. Hun hadde nemlig bestemt seg for å legge ned denne institusjonen. I sin klokskap ville hun spare penger ved å legge ned en av de institusjonene som gikk med overskudd.

Hun skjønte at nedlegging ville bli vanskeligere å få til viss det stadig var fullt belegg på BLM. Direktør Hjermstad ringte derfor til direktørkollega Tove Stien i Østensjø bydel og spurte om hun kunne omgjøre de innsøkingsbeslutningene som lederen av barneverntjenesten hadde gjort. Bydelsdirektør Stien som etter lov og instruks ikke kan omgjøre barnevernbeslutninger ville gjerne hjelpe en direktørkollega i nød. Hun ga ordre om å nulle ut barnevernlederens beslutninger. Hun må mene at Østensjø bydel skal styres med makta og ikke etter gjeldende lov og instruks.

Direktør Stiens mobbeiver ble ikke mindre fordi om bystyret i juni 2005 at BLM ikke skulle legges ned.

Sia den gangen har det gått slag i slag. Bydelsdirektør Stien og to Frp-byråder har brukt et ukjent antall hundretusener av skattebetalernes penger på å mobbe barnevernlederen. De største taperne er sjølsagt de ungene i bydel Østensjø som trenger et godt barnevern.

Etter at byrådet og direktør Stien nå har tapt også i lagmannsretten, er tida inne for å stille mobberne til ansvar enten de har direktørtitel eller er byråder.

Alle direktørene i Oslo kommune er ikke slik som de to som har spilt hovedroller i denne saken. Men byrådet som har den øverste makta, har dyrka fram en mobbekultur mot underordna ansatte som tør å snakke makta midt i mot. Byrådsleder Erling Lae (H) og barnevernbyrådene Torger Ødegaard(H) og Sylvi Listhaug (FrP) har ansvaret for dette. Denne mobbekulturen må ryddes vekk. Ryddedugnaden må starte fra toppen dvs. i Rådhuset og i ledelsen av Østensjø bydel.

Erling Folkvord

RV/Rødtmedlem av helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto