Det vanskeligste budsjettet hittil

Tove Stien synes neste års budsjettforslag for Østensjø er bra, sett i forhold til at bydelen må spare 20 millioner kroner. Men alt man foreslår å legge ned gjør vondt og vil møte motstand, sier bydelsdirektøren.

Østensjø: Bydelsdirektøren har nylig lagt frem sitt budsjettforslag for 2007 og regner ikke med at innholdet vil bli forbigått i stillhet i tiden fremover.

I forhold til de andre budsjettene vi har lagt etter bydelssammenslåingen, har dette vært det vanskeligste. Hvis vi skulle videreført dagens aktivitetsnivå, ville vi fått et overforbruk på 20 millioner kroner. Det betyr at vi hadde et kjempestort salderingsbehov da vi startet budsjettarbeidet. Vi må se på hvordan vi kan gjøre ting annerledes, særlig innenfor sykehjemsplasser, barnevern og hjemmetjeneste, forklarer Stien.

Alternativ omsorg

Bydel Østensjø er den bydelen i Oslo med flest eldre, og når en sykehjemsplass koster en halv million kroner blir utgiftene fort store.

Nesten hver femte innbygger er over 67 år og antall eldre over 80 år er stigende helt frem til 2013. I resten av byen er tallet på vei ned, sier Stien.

Bydelen bruker nå 24 flere sykehjemsplasser enn de hadde budsjettert med i år.

Det må et stort innhogg til i økonomien når vi må finne penger til ekstra sykehjemsplasser. Derfor prøver vi å finne alternative måter å utøve omsorg på, tiltak som gjør at folk kan bo hjemme lenger. Det grepet vi foreslår nå synes jeg er veldig bra. Vi øker antall sykehjemsplasser fra 497 til 524, men setter av penger tilsvarende 530 plasser. Disse skal vi bruke på å etablere flere omsorgsboliger med døgnbemanning og dagaktiviteter. Hvis vi greier å gi et tilbud der folk føler trygghet, vil vi kunne forebygge brukernes behov for institusjonsplass, sier Stien.

Hun vil også styrke hjemmetjenesten med 11 nye pleieårsverk, samt etablere et ressursteam på fire personer innenfor hjemmetjenesten, som de ikke har fått gjennomført i år.

Trøkket er større nå som vi ønsker at brukerne skal bo hjemme lengst mulig, derfor må vi satse på disse tjenestene, poengterer Stien, som også vil beholde dagsenterdriften i bydelen.

Vi vil tape penger på å overlate driften til den nye sykehjemsetaten, derfor gjør vi dette. Vi vil også etablere et nytt dagsenter ved Rustad eldresenter to dager i uken, og hente brukere fra for eksempel Oppsal og Abildsø,

Lokale barnevernstiltak

Når det gjelder barnevern vil bydelsdirektøren opprette en ny tiltaksenhet, som skal jobbe med en vridning mot lokalbaserte tiltak fremfor dyre institusjonsplasser.

Den nye enheten vil bestå av en leder og en miljøterapeut, samt to tiltakskonsulenter og to miljøarbeidere fra utekontakten. Disse vil jobbe direkte med unger og skal se på hva vi kan få til i nærmiljøet. Vi har så mange ungdomstilbud i bydelen at det må gå an å få til noe her, sier Stien.

Hun forteller at en bruker med behov for det tyngste innstitusjonsplasstilbudet kan koste 3,5 millioner kroner i året. Vi har ikke overskredet de 18 institusjonsplassene vi hadde regnet med i 2006, men har hatt behov for dyre tiltak. Utgiftene har økt med 25% i 2006, og jeg har ingen gode forklaringer på det, men vi kan ikke la være å gi hjelp. Derfor er jeg er veldig spent på tiltaksenheten og har stor tro på den!

Nei til seniorsenteret

I tillegg til satsninger, inneholder budsjettforslaget også rene nedleggelsesforslag. At Abildsø seniorsenter er på listen kommer ikke som noe sjokk.

Dette er egentlig uavhengig at salderingsbehovet. Vi mener at det rett og slett er for få brukere til at vi kan forsvare å bruke midler på det. Nedgangen i antall brukere og frivillige er påtagelig, sier Stien.

Hun foreslår istedet at brukerne kan plukkes opp med buss og kjøres til de andre eldresentrene.

Vi mener at dette er en god erstatning, sier bydelsdirektøren, som ønsker å opprettholde trimgruppen og snekkergruppa som bruker skolens lokaler.

Bydelen har foreløpig ingen andre tanker for bruken av huset og har ikke fått sjekket om det kan være egnet til andre formål som for eksempel barnehage.

Kulturkutt

Kulturbudsjettet foreslår bydelsdirektøren å redusere med 1,2 millioner kroner. I dette ligger direktestøtten til kunst- og musikkskolen på Manglerud på 200.000 kroner og Østensjø barne- og ungdomsteater på 60.000 kroner.

Musikkskolen er et ordinært kommunalt tilbud som får budsjett på lik linje med bydelen. Jeg ser ikke hvorfor vi i tillegg skal gi særskilte midler, sier Stien.

Hun mener også det er feil at Østensjø barne- og ungdomsteater får særbehandling, og mener de bør sidestilles med bydelens andre lag og foreninger.

De kan søke frivillighetsmidler på lik linje med disse.

Utdaterte barneparker?

Bydel Østensjø har idag to barneparker, Haraløkka og Rognerudskogen, men dette tilbudet kan forsvinne fra nyttår.

Det blir mindre og mindre aktuelt med park, når man nærmer seg full barnehagedekning. Maksprisen på barnehageplass gjør også sitt til at parker blir dyrere, så dette er et ledd i å finne penger. Når det gjelder barnehager får vi dekket alt av nyatableringer sentralt, men selv om vi vurderer alle muligheter har vi foreløpig ingen konkrete planer om å lage barnehage disse to stedene, sier Stien.

Ungdom, metadon og frivillighet

Også Skullerud ungdomsklubb står på nedleggelseslisten, men ikke motorsenteret. Samme sted foreslås det å opprette et treffsted for folk på metadon-rehabilitering i samarbeid med Rusmiddeletaten.

Ellers foreslås driftsstøtten til frivillighetssentralen på Oppsal inndratt og virksomheten slått sammen med Bøler frivillighetssentral.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.