*Nettavisen* Nyheter.

Dette avgjør ditt boligkjøp

Student Vigdis Gilje Årøen (26) går inn i budrunden med krum hals. Foto: Alle foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Kjøper du bolig, skal ikke det baseres på avisoverskrifter, mener økonomiekspert.

Klikk på bildet for å forstørre.

Megler Erlend Opheim ser ikke bort for at det kan komme en korreksjon, men han mener at befolkningsveksten og langsom boligbygging gjør at den ikke vil ha stor effekt.

Klikk på bildet for å forstørre.

I Oslo tok det i november 15 dager å selge en bolig, mot 16 dager i november i fjor.

Klikk på bildet for å forstørre.

Makroøkonom Olav Chen mener det er få faktorer som skulle føre til en stor nedgang i boligpris akkurat nå. Han er mer bekymret for gjeldsveksten i norske husholdninger. Foto: Foto: Storebrand

Klikk på bildet for å forstørre.

Agnes Bergo i Pengedoktoren mener at jobbsikkerheten din, og ikke analytikernes vurderinger, bør ligge til grunn når du kjøper bolig. Foto: Foto: Virre Dahl

Til tross for avisenes krigstyper er Vigdis Gilje Årøen (26) på visning, parat til å kjøpe leilighet.

– Jeg følger med på det som står i avisene og jeg blir veldig stresset av det, sier Vigdis Gilje Årøen (26).

– Dessuten har jeg studert i England, og der er stemningen mer panikkartet som følge av den økonomiske krisen i Europa.

Men hun skriver seg på meglerens liste sammen med flere andre unge mennesker som akkurat denne kvelden ser på en leilighet prissatt til like under to millioner kroner.

Prisvekst eller ei?

Prisene kan gå ned 40 prosent, selv om det ikke er det mest sannsynlige utfallet, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities nylig til avisen Dagens Næringsliv. Han pekte på at når prisene stiger, låner folk mer penger. Faller realprisen, sitter folk igjen med gjelden.

– Etter at prisene har steget mye, skal man ikke basere seg på at boligkjøp er en økonomisk investering, utdyper Harald Magnus Andreassen.

– Du kan ikke regne med at du får prisvekst, og alle historiske erfaringer tilsier at prisene kan falle. Men har du ikke lånt for mye og har sunn økonomi, kan du leve med lavere boligpriser. Men det er kanskje ikke tiden for å ta hardt i når du kjøper.

Prosentvekst

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener at boligprisene skal bli høyere. Da de la fram sine prognoser i desember, mente de at boligprisene vil stige cirka ti prosent i 2013 og 6,8 prosent i 2014.

– SSB tror ikke at prisene faller med mindre det skjer noe dramatisk politisk, sånn som at rentefradraget fjernes eller at oljeprisen faller, sier forskningsleder i SSB, Torbjørn Eika.

De mener inntektsvekst, befolkningsvekst og lave renter skyver prisene oppover.

Renteøkning

En faktor som kan påvirke dagens boligpris, er rentene.

– Ifølge siste rentemøte og signalene fra Norges Bank, vil renten trolig settes opp en gang mellom mars og august 2013, sier Olav Chen, makroøkonom i Storebrand Kapitalforvaltning.

Gitt den økonomiske situasjonen i Europa mener han det er større sannsynlighet for at renteøkning kommer nærmere august enn mars. Chen mener folks inntekt nå har større betydning enn rentestigning:

– For boligmarkedet mener jeg at utviklingen i arbeidsmarkedet er viktigere enn renteforløpet. Fortsatt lav arbeidsledighet gjør at jeg på kort sikt ikke tror på noe omslag i boligmarkedet. At folk har et sikkert inntektsgrunnlag og jobbutsiktene ikke forverrer seg, er nok viktigere enn at renten gradvis kan stige.

Hvor er du på vei?

Agnes Bergo, daglig leder av det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, mener dagens boligkjøpere bør legge personlige forhold til grunn når de ut skal ut på boligmarkedet.

– Min oppfatning er at man ikke skal planlegge boligkjøpet ut fra hva ekspertene mener. Det er feil kriterier, sier Agnes Bergo.

– Det er tre forhold som skal avgjøre boligkjøpet. Har du inntekt som er stor nok til å betjene gjelden du må ta opp i forbindelse med boligkjøpet? I den forbindelse må du legge inn at lånerenten kan øke til 6-7 prosent. Og har du fast arbeid i en solid bedrift?

Bergo mener inntekten din er aller viktigst. Selv om arbeidsmarkedet er godt for mange nå, kan det bli turbulent i enkelte sektorer, ikke minst i eksportrettet industri som er avhengig av handel med europeisk land. Hun peker også på at det nedbemannes både i finansnæringen og mediebransjen.

Den tredje faktoren du bør ta i betraktning, i tillegg til inntekt og jobbtrygghet, er tidshorisonten din. Har du tenkt å bli på samme sted i minst fem år? Det er nemlig den tidshorisonten Bergo mener du bør ha når du kjøper.

– Når du kjøper selveier, må du betale 2,5 prosent i dokumentavgift til staten. Ved salg må du betale nesten det samme i meglerhonorar. For at prisstigning skal tilsvare utgiften, må du ha en femårshorisont.

Bud på bud

Dagen etter visningen har megler Erlend Opheim Aktiv Eiendomsmegler fått inn bud på den 27 kvadratmeter store leiligheten. Han tror ikke på dommedagsvarselet:

– Det kan komme en korreksjon, men det vil ikke få store utslag, sier megleren.

Vigdis Gilje Årøen kliner til med bud 200.000 over prisantydning og får leiligheten hun vil ha.

– Jeg er veldig glad. Jeg tror nok jeg kommer til å tjene på den, men først skal jeg bo her en stund, sier hun.

Dette påvirker

SYSSELSETTING: Hvor sikker inntekt folk i Norge har, er med på å bestemme boligprisen. Til tross for krise i Europa melder SSB at sysselsettingsgraden har økt fra 69,2 til 69,4 prosent fra juni til september. Det er få indikasjoner akkurat nå på at arbeidsledigheten kommer til å stige. Oljesektoren bidrar til at Norge er «annerledeslandet», mener makroøkonom Olav Chen. Enkelte bransjer og næringer opplever likevel nedbemanning. Hvor sikker er jobben din?

RENTE: Går renta opp, mener analytikerne at prisene vil gå opp. Det er ikke ventet store renteøkninger de nærmeste årene, men normalrenten har historisk ligget på 6– 7 prosent. Du må ha råd til å betale når renten stiger.

INNVANDRING OG BEFOLKNINGSVEKST: I 2011 ble det 65.859 flere mennesker i Norge. Samtidig bygges det for få boliger. Det er gitt igangsettingstillatelser til 24.980 nye boliger hittil i år, ifølge SSB.

REGULERING: Offentlig regulering og tekniske krav gjør boligprisene høyere, mener blant andre Boligprodusentenes Forening.

OLJEPRIS: Fall i oljeprisen kan føre til lavere etterspørsel i oljerelaterte tjenester. Det kan føre til nedbemanning, og til at folk må selge boligene sine til lavere pris enn de ga for dem. Skjer dette i stor skala, kan det føre til fall i boligprisene, sier Agnes Bergo. Prisen på nordsjøolje er nå på 110 dollar per fat, noe som regnes for å være høyt.

FORELDRE SOM HJELPER BARNA: – Det er mange foreldre som hjelper barna med å kjøpe bolig, det gir mange kjøpesterke budgivere på visning, sier megler Erlend Opheim i Aktiv Eiendomsmegling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.