Gå til sidens hovedinnhold

-Dette er en stor dag for Oslo som miljøby

Selv om graving og nedlegging av fjernvarmerør har pågått en drøy måned, var det tirsdag offisiell markering av at Oslo skal bli en stor fjernvarmeby.

Klemetsrud: Med det som nå skjer, markerer Oslo seg som en stor miljøby, sa ordfører Svenn Kristiansen tirsdag da han sammen med konserdirektør Per Kristian Olsen i Hafslund og direktør Eli Arnstad i Enova fortalte om og tok det fremtidige fjernvarmenettet i øyesyn.

Det er utrolig at Oslo har kommet så langt, sa en tydelig fornøyd ordfører. Når det får gått noen år, vil kanskje hele byen ha selvfinansiert varme.

Langt frem

Selv om nedlegging av rørene går relativt raskt, er det først i 2009 denne delen av fremføring av fjernvarme skal være ferdig inn til sentrum. Men allerede fra starten rett nord for forbrenningsanlegget, under E6 og inn til Dal har det bare gått en drøy måned.

Vi er forberedt på at det blir mer komplisert når vi kommer innover i tettere bebygget strøk, sier Hafslund-direktøren. Men vi skal informere godt til alle som blir berørt, og vi skal rydde opp etter oss så fort rørene har kommet i bakken og er prøvekjørt.

Tre områder

Idag er det tre hovedområder som har glede av byens fjernvarme. Det er i sentrum, på Skøyen og Majorstua , videre den delen av Groruddalen som ligger nærmest Brobekk-anlegget og Søndre Nordstrand.

Når de nye rørene er på plass, og boliger er tilknyttet, snakker vi om Lamberseter, Bogerud, Bøler, Oppsal, Manglerud, Hellerud, Godlia og Tveita.

Betyr det at alle disse vil få glede av fjernvarmetilbudet?

Det blir ingen tvang i eksisterendee bebyggelse. Men når gamle boligområder skal restaureres eller det bygges nytt, vil fjernvarme være aktuelt, sier Olsen.

Ikke dyrere

Vi er vant til at store anleggsarbeider koster mye penger. Hvordan vil det slå ut for fremtidige brukere?

Vi har ikke full oversikt over kostnader, men det vi kan si med sikkerhet er at fremtidige fjernvarmeabonnenter skal komme bedre ut av det enn de som bruker elektrisk kraft, lover Per Kristian Olsen.

Ikke bare forbrenning

Som tidligere omtalt i Nordstrands Blad (også i dagens avis), er det ikke bare snakk om energi fra forbrenningsovnene. Biogassanlegg og varmepumper kommer i tillegg. I denne forbindelse kommer både det planlagte anlegget på Klemestrud og en varmepumpe som Viken/Hafslund vil ha ytterst på Ormsund.

Men om nå bystyret ikke går med på utnyttelse av Ormsund, hvor kan varmepumpen plasseres?

Vi håper at dette går i orden, men vi har også mulighet til å legge den nærmere Nordstrandskråningen, men da vil den være til større sjenanse for bebyggelsen.

Men det som allerede er igang, og som ble markert tirsdag, var legging av fjernvarnmerørene.

Og det vi da snakker om er 12,3 km grøftlengde med to rør for tur og returvann som vil føre veldig varmt vann - 85-140 grader og og 75-85 grader tilbake.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus