*Nettavisen* Nyheter.

Dette mener politikerne

Dette sier politikerne om eldreomsorgen i Groruddalen.

GRORUDDALEN:

Kristelig Folkeparti Aud Kvalbein, varaordfører:

 • Vil forberede Oslo på den økte eldre befolkningen. Vil gi de eldre alternativer. De som vil må få lov til å bo hjemme.
 • Vil ha nok seniorsenter til å ta i mot alle de eldre. Sentrene må også tilpasse seg sine eldre.
 • For en kraftig utbygging og ser frem til Omsorg+-prosjektet.
 • Et sykehjem skal være et hjem, og religion skal få bli praktisert uavhengig av tro.

Sosialistisk Venstreparti Geirmund Jor, nestleder bydelsutvalget Bjerke:

 • Mener terskelen er for høy for å få plass. Økonomien påvirker fagfolk som fatter vedtak. Trenger flere sykehjem.
 • Vil ha et bedre tilbud for de som ikke er syke nok til å trenge sykehjem, men som ikke klarer seg selv.
 • Vil styrke hjemmehjelpen. De eldre skal få det de har behov for.

Rødt Bjørnar Moxnes, bystyremedlem:

 • Vil bygge flere sykehjem, slik at det blir nok faste plasser.
 • Fritt sykehjemsvalg, og mot privatisering av eldreomsorgen.
 • Alle som trenger sykehjemsplass skal få innvilget det.
 • Vil at bykassa skal dekke underskuddene som bydelene sliter med.

Venstre Toril Berge, bystyremedlem:

 • Vil satse på eldresenter, fordi mange eldre sier de opplever utrygghet og ensomhet.
 • I tillegg ønsker Venstre utbygging og opprusting av sykehjem og omsorgsboliger.
 • Vil rekruttere enda flere sykepleiere og fagutdannede.
 • Sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmetjenester bør drives av ideelle, private og kommunen. Det gir økt valgfrihet og større variasjon i tilbudet.

Fremskrittspartiet Mazyar Keshvari, bystyremedlem.

 • Vil øke beløpet byrådet har satt av (2,2 milliarder) til å bygge og rehabilitere nye sykehjem og Omsorg+.
 • Vil at alle sykehjem skal følge Lotte-modellen hvor brukerne har økt frihet til å velge mat og når man skal legge seg.
 • Brukere skal ha retten til å velge mellom ulike tilbydere, både hva gjelder hjemmetjenester og sykehjem.

Høyre Mertefe Bartinlioglu, bystyremedlem:

 • Kvalitet er viktigere enn hvem som tilbyr tjenesten. Tilbudet må spesialiseres og rettes mot hver enkelt bruker.
 • Trekker frem Lotte-modellen som et godt eksempel.
 • Brukerne skal få et så godt og tilpasset tilbud som mulig, uavhengig om det er private eller kommunale som tilbyr det.

Arbeiderpartiet Nina Bachke, bystyremedlem:

 • Vil bevilge mer penger til bydelene enn dagens byråd slik at bydelene slipper å gjøre vanskelige prioriteringer mellom ulike grupper som trenger hjelp.
 • Vil avvikle stoppeklokkeomsorgen, vil gi eldre større valgfrihet og bedre kvaliteten på hjemmebaserte tiltak.
 • Vil stoppe nedleggelsen av seniorsentre ved å gi mer penger til bydelen.
 • Vil fjerne egenandelen på trygghetsalarmer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.