*Nettavisen* Nyheter.

Dette står partiene i Bydel Ullern for

Hvem går man for i valget? Bli litt klokere av å lese nedenfor. Foto: ARKIV

Førstekandidatene i Bydel Ullern ble utfordret til å komme med tre konkrete saker de vil jobbe med i neste periode.

25.08.15 10:54

Klikk på bildet for å forstørre.

Carl Oscar Pedersen (H)

Klikk på bildet for å forstørre.

Liv Wiborg (V)

Klikk på bildet for å forstørre.

Synnøve Konglevoll (Ap)

Klikk på bildet for å forstørre.

Berit Jensen (Frp)

Klikk på bildet for å forstørre.

Tone Bjåland (SV)

Carl Oscar Pedersen, Høyre:

1. Opptrappingsprogram av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kort fortalt er det eksempelvis mange foreldre med barn som har behov for tilpassete boliger for deres barn når de passerer 18 år. Bydelen har et stort underskudd på denne type boliger til alle typer funksjonshemning. En oppdatert plan og strategi må utarbeides og parallelt må vi sørge for at det blir tatt konkrete initiativ overfor bl.a. Omsorgsbygg for å sikre gjennomføring. Dette er bydelens dårlige samvittighet!

2. Styrke omsorgstrappen: Sikre forsvarlig drift av seniorsentrene, etablere flere omsorgsboliger. Organisere dement-team. Støtte Frivillighet. Alt det her henger nøye sammen.

3. Idrett: Ny flerbrukshall til bydelen. Barn og ungdom spesielt, har behov for en flerbrukshall. Om mulig må vi sørge for at vi tilrettelegger for en mulig utvidelse av hallen med svømmefasiliteter som det ikke finnes noe av i Oslo vest.

Tone Bjåland, Sosialistisk Venstreparti:

1. Ullern SV har vært svært aktiv når det gjelde planer for Ullerntunet sin utbygging av sykehjem og omsorgsorgboliger. Vi ønsker at Ullerntunet skal være for fremtidens beboere og et levende senter for nærmiljøet med mulighet for ulike aktiviteter.

Det bør opprettes demensomsorg med dagsenter og spesielt tilrettelagt sykehjemsavdelinger som er oversiktlige for denne gruppen. Ullern SV ønsker demensteam i bydelen eller i samarbeid med nærliggende bydeler. Det forebyggende arbeidet som seniorsentrene og Ullern frivillighetssentral gjør er viktig for bydelens befolkning.

2. Ullern SV satser på at tilbud om skoler, barnehager og kultur må bygges ut samtidig med boliger. En miljøvennlig utbygging tilsier begrenset bruk av bil. Vi er mot å bygge om sykkelstier til bilveier og er imot å åpne Konventveien for bilkjøring nå som de positive erfaringene begynner å bli tydelige. Bestumkilen bør bygges ut med bedre utnyttelse av arealene til bydelens befolkning, med lekeareal, boblehavn m.m.

3. Ullern SV vil ha flere opptak i barnehageåret. Vi ønsker forebyggende arbeid som støtter opp om arbeidet mot rusbruk blant ungdom ved å opprettholde Stoppestedet. Ullern SV vil ha et kulturhus på Hoff og styrke idrettsmiljøet på Ullern med nyttige lokale i Skøyen området. I skolebehovsplanen bør idrettshaller eller flerbrukshaller, kulturhus (Hoff) være et viktig supplement.

Ullern SV vil ha et sterk faglig barnevernsarbeid som hindrer at barn og unge utvikler problemer, fortsette med Riskba tiltaket som et forebyggende arbeid mot barn og familier som trenger det.

Liv Wiborg, Venstre:

1. Ullerntunet: Den største saken for Ullern Bydel blir Ullerntunet og få utnyttet dette arealet til borgernes beste. Venstre ønsker at alle med funksjonsnedsettelse skal få et tilbud tilpasset sitt behov. Hvis Ullerntunet som Frp byråden vil, blir bygget ut til et sykehjem på 144 plasser blir det ikke rom for andre og tilpassete tilbud som omsorgsboliger, omsorg +, dagsenter for demente og andre tilbud. Venstre vil at par skal få sykehjemsplass eller tilbud om omsorgsbolig sammen, selv om bare en av dem har behov for tilbudet. Dette selvfølgelig hvis de begge ønsker det.

2. Kollektivt: På Røa kommer det svømmebasseng, det er kommet ny legevakt for Oslo Vest og på Røa har de bibliotek. Venstre i Ullern har startet med å jobbe frem miljøvennlige busser som skal kjøre på tvers i bydelen–en såkalt Ullern Ring. Flere steder i Ullern Bydel må vi først til Majorstuen eller til Nationaltheatret for å komme til Røa eller andre steder i bydelen hvis vi er uten bil. Dette vil vi rette på slik at barn og unge også kan benytte tilbudene på Røa og lett komme seg til skolen, dette uten at foreldre må kjøre dem.

3. Et Levende Skøyen: startet Ullern Venstre å jobbe frem i fjor vår og det er det fortsatt aktuelt å jobbe med. Vinmonopolet kommer, vi jobber i forhold til Oslo Kino og et bibliotek står på programmet til Oslo Venstre. Vi ønsker en kino med flerbruksscene slik at også barn og unge kan få et kultur tilbud i bydelen. Slike kulturtiltak vil styrke handelen på Sjølyst, og hvis det var mulig å få bygget færre kontorer og flere boliger på Sjølyst, var det i tråd med Venstres ønske om et levende Skøyen og et godt bomiljø.

Synnøve Konglevoll, Arbeiderpartiet:

1. Eldreomsorg: Vi vil være aktive lobbyister for mer penger til bydelen, slik at vi kan øke satsingen på eldreomsorg og tilbud til eldre, slik som Skøyen/Smestad og Ullern seniorsenter. Dette er viktig, fordi vår mulighet til å gi gode tjenester begrenses av budsjettene. Blant annet må bydelene i dag «kjøpe» sykehjemsplasser fra Sykehjemsetaten til Oslo kommune. Vi ser på de ansatte i eldreomsorgen som våre medspillere. Det er en kortsiktig politikk når sykehjemmene lar pleiere jobber ulovlig overtid, uten overtidsbetaling, slik vi blant annet har sett det på Madserud sykehjem.

2. Barnehager: Barnehager har i mange år vært en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet. Mål nr. 1 er at alle som ønsker det, skal få barnehageplass. I tillegg er vi opptatt av kvalitet, der vi vil jobbe for flere førskolelærere i barnehagene. Et viktig virkemiddel er at assistenter i som jobber i barnehagene får tilbud om videreutdanning.

3. Kollektiv & sykkel: Vi vil gjøre det enklere for folk å velge bort bilen når de skal på jobb eller i andre ærender. Vi vil derfor jobbe aktivt for et bedre kollektivtilbud og for flere sykkelveier. Blant annet har vi som mål at 32-bussen skal gå langt oftere enn i dag: Målet vårt er at den skal ha avgang hvert 5 minutt i rushtiden, slik at bussen blir et «rullende fortau». Når flere tar bussen, blir det mindre kø. Da vil både bussen og de som må kjøre bil, komme raskere fram.

Berit Jensen Riis, Fremskrittspartiet:

1. Konventveien: Ullern Frp tar på det sterkeste avstand fra stengningen av Konventveien. Stengningen rammer de mange eldre i området. Beboerne er fortvilt over at denne totale stengningen av veien har ført til mer trafikk og enda lengre køer for dem som nå må kjøre store omveier til skole, barnehage, jobb, butikk eller helsetjenester. Vi vil føre kampen videre for at veien gjenåpnes.

2. Båthavnen i Bestumkilen: Å eie småbåter er en gammel tradisjon i Oslos byliv. I årtier har byens borgere brukt fjorden til rekreasjon og hygge. I Bestumkilen er det lang tradisjon for oppbevaring av båter. Ullern Frp tror det blir vanskelig å erstatte disse båtplassene et annet sted og er heller ikke tilhengere av å bryte opp et miljø som mange mennesker setter pris på. Vi ønsker å forsvare båtfolkets interesser og kommer ikke til å gå inn for å svikte mange familier i området.

3. Kyststi: Ullern Frp vil jobbe for å få fullført kyststien langs Bestumkilen.Listen er ikke fullstendig, da noen partier ikke har respondert på henvendelsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.