*Nettavisen* Nyheter.

Dette står partiene i Vestre Aker for

Hvem går man for i valget? Bli litt klokere av å lese nedenfor. Foto: ARKIV

Førstekandidatene i Bydel Vestre Aker ble utfordret til å komme med tre konkrete saker de vil jobbe med i neste periode.

Klikk på bildet for å forstørre.

Elin Horn Galtung (H)

Klikk på bildet for å forstørre.

Carl Lindblad (Ap)

Klikk på bildet for å forstørre.

Arne Boysen (Frp)

Klikk på bildet for å forstørre.

Terje Bjøro (V)

Klikk på bildet for å forstørre.

Ida Beth Hald (MDG)

Klikk på bildet for å forstørre.

Iren Mari Luther (SV)

Terje Bjøro, Venstre:

1. Ny barneskole på Storebrandtomten i Bjørneveien i stedet for midlertidig skole i FO-bygget. Tomten er særdeles velegnet og ligger nær Slemdal. Med Venstre i avgjørende posisjon i bystyret vil vi i Vestre Aker få gjennomført dette. Venstres bystyregruppe hvor jeg er medlem, har nå forpliktet seg. Vi vil stille klare krav i budsjettforhandlinger og i et eventuet byråd.

2. Forlengelse av Frogner-seterbanen til Tryvannshøyden, gjenåpning av Gulleråsen stasjon, økt frekvens på bussrutene i bydelen, ski- og sykkelbuss fra Røa til Tryvann

3. Gjøre alderdommen tryggere ved økt antall eldreboliger, transporttjeneste og maxpris på tjeneste ved eldresentrene, økt bruk av seniorkonsulenter, helsestasjon for eldre, bedre legedekning og høyere sykepleiefaglig kvalitet på sykehjemmene, flere plasser på sykehjem samt sambogaranti for pleie-trengende par.

Del på Facebook

Carl Lindblad Arbeiderpartiet:

1. Vestre Aker Arbeiderparti ønsker å satse mer på forbyggende barne og ungdomsarbeid. Tilbakeføre kjøkkenhjelp i barnehagene, helsestasjon på Vinderen, samt ungdomsklubben på Slemdal skole.

2. Vi ønsker bevaring av Voksentoppen til rekreasjon, tur og barnelek område.

3. Vi ønsker også kollektiv buss til Tryvann og helt opp til Wyllerløypa. Helst buss fra Midtstuen til Tryvannstårnet på vinterstider. Dette for at akerne og skifolket skal få bedre plass og at beboerne i bydelen også skal ha mulighet for å ta banen oppover. Sørkedalsbussen skal gå innom Wyllerløypa, på opp og nedtur.

Vestre Aker Arbeiderparti vil selvfølgelig jobbe aktivt med de samme lokalpolitiske sakene som de fleste partier i bydelen er enige om.Det vil si Røatunnel, Ungdomsskole på Storebrandtomta, planfri overgang på Vinderen og Slemdal, helårsbruk av Holmenkollanlegget, sykkelsti i Sørkedalen og flere oppgaver til bydelen, etc.

Del på Facebook

Ida Beth Hald, Miljøpartiet De Grønne:

1. Trygghet for myke trafikanter: Jeg vet at mange eldre, på grunn av trafikken, er engstelige for å ferdes i sin egen bydel og at mange småbarnsforeldre kvier seg for å sende barna til skolen alene. Vi vil prioritere trygghet og trivsel, også for de myke trafikantene. Derfor vil jeg jobbe for lavere fartsgrenser, flere og bredere fortau og ikke minst kraftig utbygging av sykkel og kollektivtilbudet bydelen.

2. Tilbake til skolehagen: Jeg vil jobbe for å reintrodusere bruk av skolehager, til glede og nytte for elever på barne- og ungdomstrinnet. Bydelen er full av områder som kan og bør benyttes til dette formålet. Et eksempel er det tusen år gamle kulturlanskapet nederst i Gaustadskogen, som nå gror igjen.

3. Bevaring av Holmenkollens grønne profil: Holmenkollåsens grønne profil må ikke ofres til fordel for nye boligprosjekter. Vi vil stanse planene om bygging av boligfelt ved Fuglemyra på Voksenkollen og andre områder som i dag er rekreasjonsområder. De Grønne vil ta vare på de skogkledde åskammene som i dag omkranser Oslo og vil jobbe for å finne andre alternativer for utbyggere.

Del på Facebook

Iren Mari Luther, Sosialistisk Venstreparti:

1. Miljø: Vi ønsker blant annet hyppigere avganger på T-banen, med 5 minutters grunnrute. Minst 10 prosent av Oslos bilpark skal være hydrogen- eller elbiler innen 2020. For å få til det skal det tilrettelegges med ladestasjoner og gratis parkering for såkalte nullutslippskjøretøy. Kommunens egen bilpark skal være miljøvennlig og skal gå på fornybart drivstoff. For Vestre Aker bydel betyr dette en omlegging av bydelenes kjøretøy til miljøvennlige.

2. Eldreomsorg:, med rett til enerom, plass på sykehjem for de som trenger det, flere skjermede enheter i sykehjemmene for demente og demensteam i bydelen, samt gode og forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte, dette betyr rett til heltid, for de som ønsker det.

3. Trygg by: Sv mener at de viktigste tiltakene for å gjøre Oslo tryggere på lang sikt er å utjevne de sosiale forskjellene i byen og bekjempe kriminalitet. Et godt forebyggende arbeid blant barn og unge er viktig, lage tilbud for disse med å styrke ungdomsklubben på Hovseter og opprett en ny klubb for eksempel på Smestad, og opprette kulturskole på Røa. SV vil jobbe for et synlig statlig oslopoliti som bidrar til trygghet i det offentlige rom. Vi ønsker flere lokale politiposter som sørger for tilstedeværelse, for eksempel en egen i Vestre Aker.

Del på Facebook

Elin Horn Galtung, Høyre:

1. Samferdsel/ Trafikksikkerhet: Røa miljø-tunnelen. Vi må sette ytterligere press på denne for hele bydelen så viktige sak. Ikke minst for miljøet på Røa. MEN den er også så viktig for nesten hele bydelen da de helt håpløse forholdene i Sørkedalsveien i rushtidene, medfører veldig mange snik kjørere som benytter alle mulige andre veier i bydelen. Planfrie kryss på Vinderen og Slemdal for å gi gående, spesielt skolebarn, en tryggere skolevei. Tversgående bussforbindelser er også en viktig del av trafikksikkerheten da bydelen har veldig mange trange veier uten fortau.

2. Helse& omsorg: Fortsette oppbyggingen av ulike tilbud for de i ALLE aldere som trenger hjelp. Forebyggende tilbud som blant annet Seniorsentre, ulike tilbud til de med psykiske problemer, opptrening etter skader og «Fritt brukervalg» er viktige deler av dette tilbudet, men også botilbud som sykehjemsplasser og Omsorgsboliger er en viktig del av tilbudet for et godt liv i Vestre Aker

3. Skoletilbudet: Gjelder både for barne- og ungdomstrinnet. Bydelen er en utbyggingsbydel, som dessverre også betyr at mange naboer opplever grådige utbyggeres herjing, noe vi forsøker å stoppe ved revisjonen av Småhusreguleringen, men uansett krever det at vi har et skoletilbud for alle nyinflyttede barn og unge. Kapasiteten er sprengt på mange av skolene, og det er innført flytende skolegrenser. Derfor må vi få bygget en barneskole og barnehage på «Storebrandtomten».

Del på Facebook

Arne Boysen Fremskrittspartiet

1. Utbygging av skole på Storebrandtomten.

2. Planovergang ved Vinderen og Slemdal samt Røatun-nelen.

3. Gang og sykkel løsning i Sørkedalen.

Prioriteringen ligger i åpenbare behov for mere skole. Kø ut og kø inn uansett hvor man skal, enten fra Bærum til sentrum på jobb eller internt i bydelen, eller til Nordmarka/Holmenkollen. Dette skaper også mye unødig forurensning og støy, og spill av tid.

Sørkedalen med alle gjestesyklister, rulleskibrukere fra hele regionen og innbyggerne må få en løsning, enten gang og sykkelvei eller bredere skulder som merkes.

Del på Facebook

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.