*Nettavisen* Nyheter.

Dilemma for hytteeiere

Norge må endre en paragraf i loven, noe som vil få konsekvenser for grunneiere og tomtefestere. Foto: Foto: Espen Bratlie /Samfoto(NTB scanpix

Festetomtavgiftene kan stige til summer de ikke har råd til å betale.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tomtefesteforbundet har fått telefoner fra hytteeiere som frykter at tomtefesteavgiften skal stige til høyder pengepungen ikke tåler. Foto: Foto: Dag Røttereng /NN/Samfoto/ NTB scanpix

Klikk på bildet for å forstørre.

Lovgiverne må nå bestemme seg for hvor i landskapet mellom markedspriser og gamle kontrakter grunneiere og tomtefestere skal møtes i framtiden. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen /NTB scanpix

– Jeg ville ikke kjøpt noe på festetomt nå. Det er slitsomt å bo eller ha hytte på så uforutsigbare vilkår, sier fungerende leder Grethe Gjertsen i Tomtefesteforbundet.

I oktober ble det skrevet et nytt kapittel i boka om den norske tomtefestestriden. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg avviste statens anke i en dom som falt i sommer.

Stridens kjerne er en lovendring fra 2004, som ga tomtefesteren (leieren) rett til å forlenge gamle festekontrakter på gamle vilkår og til ubestemt tid når kontrakten går ut. Flere grunneiere var dypt uenige, og etter runden gjennom det norske rettssystemet havnet saken i Strasbourg. Nå må Norge endre loven fordi EMD mener den strider mot eiernes rettigheter.

Liten avkastning

Som tomtefester eier du kort fortalt eget hus eller hytte, men leier tomta bygningen står på. På denne måten har grunneier fått inntekter fra tomter som ikke brukes til andre ting. Og tomtefestere har kunnet bygge hus og hytter uten å kjøpe tomt. Men markedsverdien på tomter har skutt i været, og interessekonflikten har spisset seg til.

EMD mente de seks grunneierne som brakte saken til Strasbourg, fikk for dårlig avkastning på sine tomter – under 0,25 prosent av antatt markedsverdi – da festeavgiftene ble forlenget.

Når loven endres, må tomtefesterne belage seg på høyere leie. Men hvor store konsekvenser lovendringen får, er det imidlertid for tidlig å si noe om.

– Man må finne en løsning som fanger opp slike tilfeller. Men jeg blir svært overrasket dersom det blir snakk om full markedsregulering, altså en regulering basert på tomtens markedsverdi på reguleringstidspunktet, sier juridisk rådgiver Gunnar Svendsen i Norges Hytteforbund.

Bekymring

Tomtefesteforbundet har likevel fått bekymrede telefoner fra hytteeiere og huseiere som frykter at festetomtavgiftene kan stige til summer de ikke har råd til å betale, når kontraktene igjen skal forlenges.

– Noen frykter at de må selge. Men det kommer ikke til å bli like attraktivt å kjøpe noe på festetomt heller, sier Gjertsen.

Justisdepartementet ønsker ikke å anslå når et nytt lovforslag kan være på plass, men har opplyst at arbeidet må gjøres raskt. Justisminister Grete Faremo (Ap) har uttalt at tomtefesteloven berører grunnleggende interesser for mange mennesker.

Svendsen i Norges Hytteforbund antar at loven vil endre måten selve festeavgiften kan reguleres på, men frykter ikke at festeavgiftene nå skal bli uhåndterlig store. Strasbourg-dommen sier heller ikke at Norge må forkaste tomtefesterens rett til å forlenge gamle kontrakter. Han tror imidlertid at både grunneiere og tomtefestere kan komme til å bli misfornøyde med lovendringen.

Forståelse

Styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund betegner tomtefestelovens omstridte paragraf fra 2004 nærmest som et ran mot norske grunneiere.

– Det ble innført et lovverk som gjorde at bare én part, tomtefesteren, fikk ta del i verdistigningen. Mange opplevde dette urettferdig, sier Veum.

Han har forståelse for at tomtefestere nå er bekymret, men mener grunneierne må kunne regulere vilkårene for kontrakter.

– Vi vil ikke skape frykt eller gjøre det vondt og vanskelig for tomtefesterne, men er opptatt av at det har vært manglende rettferdighet i fordelingen av verdier. Tomtefesteloven har hatt sine klart positive sider. Men dommen bekrefter at det har vært en ubalanse i loven, sier han.

Lovgiverne må nå bestemme seg for hvor i landskapet mellom markedspriser og gamle kontrakter grunneiere og tomtefestere skal møtes i framtiden.

– Det vesentligste er å komme fram til summer som folk kan leve med. Vi ønsker summer som er rettferdige etter festeordningens egentlige intensjon, og det må jo være priser som ikke forrykker folks økonomiske situasjon, sier Gjertsen i Tomtefesteforbundet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.