Gå til sidens hovedinnhold

Din hekk, en årsak til ulykker?

Barn synes ikke bak høye busker og hekker. Oppslukt av lek kan de gjerne løpe ut i veien uten å se seg for.

OSLO: Hvis ikke bilistene ser barna før de er ute i veibanen kan det gå galt. Og det er du som hekkeier som er ansvarlig hvis det skulle skje noe. God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø.

Tomteeier er pålagt å holde sikten klar, slik at man unngår trafikkfarlige situasjoner. Man skal kunne se om det er fotgjengere eller bilister i umiddelbar nærhet, forklarer Odd Olav Bratteberg, avdelingsdirektør i Samferdselsetaten.

Er et problem

Det er et problem at folk ikke følger opp påleggene fra oss, og gir blaffen i informasjonen vi legger i postkassene, sier Bratteberg.

I de verste tilfellene rykker vi ut og klipper selv, men da blir det ikke nødvendigvis så pent, sier Bratteberg, som oppfordrer folk til å ta hekklipperen i egne hender.

Sesongen er jo ikke over, og de som ikke har beskåret ennå kan jo ta det samtidig med frukttrærne, oppfordrer Bratteberg.

Sikttrekanten

Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerder ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter.

Området som skal ha fri sikt kalles en «sikttrekant». Sikttrekanten finner du ved å måle fire meter fra veikanten og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 30 meter til hver side dersom fartsgrensen på veien er 30 km/t, 40 meter ved 40 km/t, og 50 meter ved fartsgrense 50 km/t. Innenfor området som omfattes av «sikttrekanten» må du sørge for at vegetasjon ikke vokser utover din eiendomsgrense, og ikke høyere enn 80 cm, for å bevare god sikt.

Hekk, gjerde eller annet det kan legge seg snø på skal ikke være høyere enn 50 cm.

Hjørnetomt

Mange er kanskje heller ikke klar over at hekken må holdes lav, også for dem som har hjørnetomter. Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten i veikrysset.

Sikttrekanten finner du, som over, ved å måle fire meter fra veikanten og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 30 meter innover din eiendom dersom fartsgrensen er 30 km/t, 40 meter ved 40 km/t osv. Høydebegrensning på hekk og gjerder er den samme som ved egen innkjørsel.

Vegetasjon fra eiendommen må heller ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året