Direktevalg av bydelsutvalg fra 2007 - Fredag 4. marsEnga

Bystyret vedtar med knapt flertall den 16. mars at det skal være direktevalg av bydelsutvalg fra neste kommunevalg.

Alt til neste lokalvalg må vi huske å putte to lister stemmeurnen, i hvert fall dersom det i bystyret den 16. mars blir flertall for det private forslaget fra Rune Gerhardsen(Ap) og Kari Pahle (SV) om at det innføres direktevalg i alle bydeler fra 2007. Det er grunn til å tro at at Ap og SVs grupper støtter forslaget. Ola Elvestuen (V) og Erling Folkvord (RV) sier til Nordstrands Blad at deres grupper også vil støtte forslaget. Dermed har forslaget 32 stemmer og vil få flertall.

God kontakt

- I bydel Bøler tok jeg initiativ til å være med på prøveordningen med direktevalg til bydelsutvalg, forteller Arnfinn Aabø (Ap) som i dag er leder av Østensjø bydelsutvalg. Folk på Bøler har valgt sine bydelspolitikere selv i åtte år, og nye bydel Østensjø hadde direktevalg i 2003. Aabø mener det er mange fordeler med å være valgt av folk i lokalmiljøet.
- Man får en annet holdning til arbeidet som politiker, for du vet at folk har valgt deg som person og ditt parti. Det blir et annet engasjement enn om man er utpekt fra rådhuset, mener Aabø, som også peker på at fordelingen etter kjøttvekten kan få tildels merkelige utslag. Aabø mener at de folkevalgte bydelspolitikerne har fått en spesielt god kontakt med ressurspersoner i idrettsforeninger og andre frivillige organisasjoner og lag. Nå har bydelen satset stort på kultur ved å firedoble kulturbudsjettet.
- Jeg tror ikke denne satsingen ville kommet uten direktevalg, mener BU-lederen på Østensjø.

Instruksjon

Ikke alle erfaringer rundt direktevalg til bydelsutvalg er like positive.
- Ved sist lokalvalg observerte vi at mange ikke visste at de kunne stemme på tolister. De forskjellige borgerlige sittende byråd har vært lite villige til å markedsføre ordningen, sier Aabø oppgitt. Oppslutningen ved de lokale valgene har ikke vært så høy.
- Nå håper jeg at alle partiene vil gå helhjertet inn for den nye ordningen, sier Aabø. Han mener imidlertid at et latent problem nå er at bydelsutvalget kun har myndighet til å vedta budsjett, mens det ikke har ansvar for regnskapet. Det er et problem når bydelsutvalget ikke har instruksjonsmyndighet overfor bydelsdirektøren. Bydelsdirektøren er nemlig underlagt byrådet og kan bare instrueres av dette. Det er byrådet som ansetter bydelsdirektøren, ikke politikerne i bydelene.
- Hvor ligger egentlig det politiske ansvaret når situasjonen blir som i vår nabobydel Nordstrand? undrer Aabø, og peker på den store budsjettsprekken som i dagene etter nyttår ble avdekket i bydelsadministrasjonen.

Engasjement

- Dette er et forslag som vi i Fremskrittspartiet i utgangspunktet er i mot, men lokallaget har ikke konkludert. Jeg skulle gjerne visst mer om konsekvensene. En ulempe kan være at det er et flertall i sosialistisk bystyret og et borgerlig flertall i bydelen her på Nordstrand. Men direktevalg kan helt sikkert få fram et mye større engasjement, og kan få opp valgdeltakelsen, mener Ulf Stigen (FrP) som er leder i bydelsutvalget på Nordstrand.
Jeg tror det er uproblematisk med direktevalg, men når det blir aktuelt, vil jeg selvfølgelig ta det opp til vurdering, sier Teddy Kjendlie (H), BU-leder på Søndre Nordstrand.
Kari Pahle (SV) og Rune Gerhardsen (Ap) begrunner sitt private forslag blant annet med at det vil skape mindre avstand mellom politikere og folk, og de mener at forsøkene som har på gått i 12 år i 2007 er evaluert og belyst nok til at ordningen nå kan utvides for hele Oslo. Finanskomitéen i Oslo hadde møte onsdag denne uken og behandlet der forslaget, uten å komme med noen innstilling til bystyret, fordi KrF, Høyre og FrP som har flertall i finanskomiteen ikke ønsker forslaget vedtatt.
I protokollen fra møtet onsdag heter det at direktevalg kan åpne for opposisjonspolitikk, og at det ikke er i tråd med at Oslo skal være en parlamentarisk styrt by. De mener og at direktevalg vil bety ansvarsfraskrivelser, og flertallet mener å se at innbyggerne blir dratt inn i stridigheter som ikke er i deres interesse i de bydeler der bydelsutvalgene har et annet flertall enn bystyret. FrP, Høyre og KrF mener at det er en fare for at bydelene med egne valg også blir egne rettssubjekter som vil føre til fragmenterig av Oslo kommune.
Forslaget om å innføre direktevalg fikk bare SV og Aps fem stemmer i komiteen, mens de seks fra KrF, Høyre og FrP stemte mot. RV og Venstre er ikke representert i komiteen. Men når bystyret behandler saken den 16. mars vil SV og Ap få med seg de to andre og få 32 av 59 stemmer, og altså få et knapt flertall for å innføre direktevalg til bydelsutvalgene.
Nordstrands Blad forsøkte i går å komme i kontakt med forslagsstiller Rune Gerhardsen, men han hadde skrudd av mobilen fordi han var på befaring i Vigelandsparken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.