Gå til sidens hovedinnhold

Diskuterte Bygdøys fremtid

Et trygt gang- og sykkelveinett, og større fleksibilitet for utbygging av barnehage og idrettsanlegg, var Bygdøy-beboernes klare råd til riksantikvaren under informasjonsmøtet onsdag.

Det var i forbindelse med riksantikvarens fredningsarbeid for den nordvestlige delen av Bygdøy, at rundt 40 fremmøtte i Samlingssalen på Bygdøy skole fikk komme med innspill til riksantikvar Nils Marstein.

Stanset reguleringsplan

Fredning av områder med kjent kulturhistorisk verdi var overordnet for riksantikvarens tankegang. Men at riksantikvaren stanset plan- og bygningsetatens reguleringsplan for området tidligere i høst, likte lederen av Frogner Bydelsutvalg, Bjarne Ødegaard, svært dårlig.

- Det var veldig kjedlig at det skulle skjære seg så fullstendig. Riksantikvaren og kommunen burde heller samarbeide, for jeg vet ikke hvilke holdepunkter dere har for å tro at man ikke skal kunne komme til enighet, var Ødegaards tale til riksantikvaren.

Ulike lovanvendelser

Ødegaard fremhevet videre at planarbeidet med vern og utvikling av Bygdøy startet for 6 år siden etter initiativ fra byrådsleder Erling Lae (H), og BU-lederen stilte spørsmålstegn for hvorfor riksantikvaren kom så sent på banen.

Marstein understreket tidlig at kulturvernminneloven, som er riksantikvarens forvaltningsområde, var overordnet plan- og bygningsloven som kommunen forholder seg til. Og på bakgrunn av dette mente han at kommunen ikke kunne råde over de bevaringsverdige områdene på Bygdøy.

Ønsker bedre sykkelfelt

Et sikrere gang- og sykkelveinett langs Bygdøyveien var noe Bygdøy-beboer og medlem av Frogner Bydelsutvalg, Hans Borgen (H), etterlyste sterkt.

Borgen likte dårlig at samferdselsetatens planer til et nytt gang- og sykkelveinett som bydelsutvalget hadde gitt sin tilslutning til ble stanset av riksantikvaren med den begrunnelse at veiprofilen ville bli for bred og ikke passe inn i kulturmiljøet.

- Vi må være bevisst på at det skal være trafikksikkert for dem som bor på Bygdøy og alle andre i Oslo å ferdes gående eller syklende. Dagens gangfelt utgjør en stor trafikkfare, og vi må tenke mer på det levesett vi har i dag. Det fantes jo ikke biltrafikk på den tiden som fredningsforslaget forsøker å gjenskape.

Ny ferjeforbindelse

BU-leder Ødegaard fulgte opp Borgens historiske sammenligninger ved å vise til at kongehusets tradisjon med folkelig inkludering, også burde gjelde med tanke på barnehageutbygging.

Og ettersom norske konger lenge har vært kjent som idrettsentusiaster, burde man også legge til rette for nye idrettsanlegg som det økende idrettslivet på halvøyen etterlyser.

Det var også mye enighet å spore mellom riksantikvaren og Bygdøy-beboerne under det halvannen time lange møte. Opprydning av enkelte strender for å utvide badeplasskapasiteten, og muligheter for ferjeforbindelse til Oslo, var positive forslag som var god musikk for alles ører.

Reklame

Årets julegave? Ball-genseren er tilbake!