*Nettavisen* Nyheter.

Dobler bruken av fjernvarme

Viken Fjernvarme kobler sammen hele fjernvarmesystemet sitt i Oslo til ett, og legger dermed opp til en dobling av mer miljøvennlig energi. Luftkvaliteten i Groruddalen og Oslo kan bli vinneren.

TØYENHAGEN: Viken Fjernvarme har fått 130 millioner kroner i støtte fra ENOVA til å bygge en rørledning fra Klemetsrud til sentrum. Den skal knytte sammen to adskilte systemer sammen til ett og dermed åpne markedet for nye kunder som hittil ikke har hatt mulighet til å velge slik energileveranse.
- Man har snakket om å bygge denne rørledningen i 20 år. Helt fantastisk at man nå får dette til i et samarbeid mellom staten og det private. Det er et stort miljøløft, som også vil komme Grorruddalen til gode, sier avdelingsleder Stein Randby i Viken Fjernvarme.

Erstatter oljefyring

Fjernvarme er et viktig bidrag til økt forsyningssikkerhet for energi, reduserte klimautslipp og ny fornybar energiproduksjon. Bygging av infrastruktur er viktig for å ta i bruk energikilden i stor skala. Og det er nettopp dette Viken Fjernvarme og Hafslund nå gjør. Tidligere kom myndighetene med smuler i støtte til slik energi. Ting har imidlertid begynt å skje etter at den rødgrønne regjeringen begynte å jobbe, bekrefter Stein Randby i Viken Fjernvarme.
Nå dekker vi cirka 15 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo. Når vi nå øker den andelen til det dobbelte, reduserer vi samtidig behovet for oljefyring. I stedet for utslipp fra lokale fyrhus, kommer utslippene fra 90 meter høye tårn, sier Randby.
Utslippene fra dagens Brobekk-anlegg er omstridte. Den nye kapasiteten vil bli bygd ut på Klemetsrud. Det er ikke snakk om noe mer forbrenning på Brobekk.
Dette betyr ingen ny utbygging på Brobekk, men på Klemetsrud, hvor det ikke bor folk i nærheten. Der bygger vi en ny forbrenningslinje, i tillegg til de to som er fra før. Det må jo være positivt for Groruddalen, sier Randby.
På kalde vinterdager er lufta i Oslo ikke til å leve med. Fordi byen er formet som en gryte blir lufta liggende under et lokk. Noe av dette skyldes miljøfiendtlig fyring i form av olje.

Bedre luft

Kommunen mener lufta i Oslo vil bli bedre på grunn av fjernvarmen. Dette skyldes at borettslag, som idag fyrer med olje, kan gå over til nye alternativer. Viken utarbeider derfor analyser på hvor stort markedet kan bli. Potensialet for Viken er stort i Groruddalen. Mange borettslag fyrer med vekselvis strøm og olje, avhengig av hva som er rimeligst. Men bygg med kun panelovner er død mark, forteller Randby.
- Vi bygger forgreinger ut til Tveita og Haugerud. Det ligger et stort potensial på begge sider av E6 oppover Groruddalen. Vi kan gange vårt kundegrunnlag med tre i dette området, bekrefter avdelingslederen.

Bedre kildesortering

For den som er opptatt av luftkvalitet er det også verdt å merke seg at bystyret har vedtatt at mer av søpla skal utsorteres i fremtiden. Plast og mat vil ikke lenger bli brent, slik det gjøres i dag. Søpla som brennes vil dermed bestå av "renere" fraksjoner.
- Samtidig vil eksporten av søppel til Sverige bremse opp. Vi vil få en økt forbrenningskapasitet i Oslo. Slikt sett får vi mer spillvarme inn i fjernvarmesystemet.
Det som muliggjør bygging av den nye rørledningen nå, er at regjeringen har varslet støtte til hele næringskjeden i systemet.
- Det nye er at man også støtter infrastruktur. Det nytter ikke å bare produsere en masse energi, man må i tillegg få den ut til kundene, sier Randby.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.