*Nettavisen* Nyheter.

Domstolen kan granske Samfunnshus Vest

Cirka en tredel stemte for Jarle Aabøs forslag om at en begjæring om gransking av Samfunnshus Vest kan utarbeides. Foto: Foto: Vidar Bakken

Årsmøtet i Samfunnshus Vest vedtok at samvirket skal granskes. En granskingsbegjæring kan nå utarbeides og oversendes domstolen.

RØA: Jarle Aabø la frem forslaget om gransking av Samfunnshus Vest som ble vedtatt. I saken viste han til at han i tillegg til seg selv representerte tidligere styremedlemmer, politikere og privatpersoner.

Les også: De vil ha oppreisning

– Ikke alene

– Dette er første skritt på veien. Betingelsen for at granskingsbegjæringen blir oversendt tingretten er at sentrale aktører på Røa er villig til å undertegne granskingsbegjæringen. Jeg snakker da om alt fra politiske lag, foreninger og næringsdrivende til privatpersoner som føler at Samfunnshus Vest har betydning for Røa. Det er avgjørende å vise at vi danner en felles front for å få tilbake samfunnshuset vårt, særlig når representanter for det nye styret har satt spørsmålstegn ved mine motiver. Dette er naturligvis en belastning jeg ikke vil ta alene. Det tror jeg alle har forståelse for, sier Aabø til dittOslo og Akersposten.

Les også: Stopper medlemskap i Samfunnshus Vest

– Finne en felles vei

Etter den lange striden rundt Samfunnshuset, hvor det har falt mange harde ord, sa Aabø fra talerstolen at det eneste som kunne skape ro rundt Samfunnshuset er en uavhengig gransking.

– Det burde være høyst åpenbart at alle i denne sal, både styre, ledelse og andelseiere trenger hjelp av uavhengige granskere for å knyte opp de mange knuter og for å finne en felles vei videre, sa Aabø blant annet.

Han pekte på flere punkter som en gransking måtte omfatte.

– Forholdene som foreslår gransket er blant annet forvaltningen av foretaket og lovligheten av ledelsens og de tillitsvalgtes handlinger og disposisjoner, herunder inngåelse av avtaler på vegne av foretaket og avholdelse/gjennomføring av ekstraordinært årsmøte. Det tas forbehold om å supplere med ytterligere forhold som foreslås gransket.

– Ikke et dramatisk tiltak

Han kom deretter med en rekke eksempler på områder som granskerne måtte se på og bedømme gyldigheten og lovligheten av.

– En gransking av et foretak som Samfunnshus Vest er ikke et dramatisk tiltak. dette er som nevnt hjemlet i loven og er ment som en demokratisk rettighet for alle andelseiere i samfunnshuset. Jeg tror alle har følt på at det er noe som ikke stemmer på kulturhuset vårt. Jeg anmoder alle om å bli med på og å vise vilje til, å finne ut av hva som stemmer og hva som ikke stemmer. Det er dette som er veien videre for samfunnshuset, avsluttet Aabø.

Advarte mot gransking

Før avstemmingen satte styreleder Randulf Riderbo og nestleder Robert Rustad spørsmålstegn ved Aabøs motiver for krav om gransking. Begge mente at dette var en form for personforfølgelse. Rustad advarte mot gransking og sa at dette kunne bli kostbart for Samfunnshuset, i og med at hvis domstolen mente det var grunnlag for gransking så må Samfunnshuset bære kostnadene for granskingen.

Til manges overraskelse kunne Rustad fortelle at de nettopp hadde fått beskjed om at huset hadde et vedlikeholdsetterslep på 28 millioner kroner. Rustad mente at å ta igjen dette etterslepet burde ha førsteprioritet.

– I stedet må vi kanskje bruke våre midler på gransking og revisjon, sa Rustad blant annet.

Styrets advokat, Stig Berge, advarte også fra talerstolen om at en slik gransking kunne bli kostbart for Samfunnshuset.

Ti prosent nok

I og med at Samvirkeloven åpner for at det holder med at ti prosent av medlemmene forlanger gransking for at det kan leveres en begjæring, ble Aabøs forslag vedtatt med god margin. Cirka en tredel av dem som avga stemme, stemte for gransking. I alt var det 161 stemmeberettigete blant de cirka 100 fremmøtte.

Etter møtet var Aabø glad for at han fikk et såpass stor del av medlemmene med seg.

– Jeg merket meg at Røabeboerne på møtet ønsket gransking. Jeg har forståelse for at leietakerne i Samfunnshus Vest ikke har det samme ønsket etter det som har skjedd. Robert Rustad forsøkte å skremme årsmøtedeltakerne med vedlikeholdsetterslepet på 28 millioner kroner. Som noen ymtet om, det burde være nok i seg selv til en gransking. Hva er det styreleder og tidligere styrer har holdt på med når de har tillatt et slikt forfall, sier Aabø.

Store advokathonorarer

Han synes det er frekt å snakke om advokatutgifter, i og med at han mener det siste styret og ordfører Kjos Sørensen kan ha påført Samfunnshuset flere hundre tusen kroner i advokathonorar.

– Vi vet ikke den nøyaktige summen, men alle så at advokat Berge fra advokatfirmaet Thommesen satt på årsmøtet i flere timer, før han gikk opp og advarte mot gransking. Vi kan jo gjette hva det koster Samfunnshuset. Det hele startet med at ordfører Kjos Sørensen, uten noe form for vedtak bak seg, tidligere ba advokaten om å vurdere styreflertallets vedtak om å avlyse ekstraordinært årsmøte. Det hadde ikke styreflertallet noe tanke om, de ville flytte tidspunktet for møtet, understreker Aabø.

– Her ble altså advokaten bedt om å vurdere noe som styret ikke hadde tenkt å gjøre. Og slik har det fortsatt. En annen advokat jobber med å desavuere reguleringsplanen for sentrum av Røa. Dette er en reguleringsplan som uansett vil komme til politisk behandling. Det er jo å kaste penger ut av vinduet. Så snakker man om at en nødvendig gransking nærmest setter Samfunnshuset i fare, sier Aabø.

Valgkomiteens forslag forkastet

Under årsmøtet ble et forslag til nytt styre med Lars Asbjørn Hanssen som styreleder, hvor valgkomiteen la vekt på at dette skulle være et styre med representanter uten bindinger til de stridende parter i Samfunnshus Vest, forkastet. Robert Rustad ble forelått som motkandidat til Hanssen av en av leietakerne i Samfunnshus Vest. Rustad ble valgt og dermed trakk flere av dem som hadde stilt seg til disposisjon for et uavhengig styre seg. I stedet ble det et styre med et flertall knyttet til «leietakerfraksjonen» valgt, med Robert Rustad som leder. Tidligere styreleder Randulf Riderbo fortsetter som styremedlem.

Rustad svarer i en mail at han ikke tror at advokathonorarene har kommet opp i mange hundre tusen kroner, men vil komme tilbake til korrekt sum etter påske. Han opplyser om at rapporten som viser et vedlikeholdsetterslep på 28 millioner kroner må ses i forhold til et 50-årsperspektiv på bygget.

– Styret vil ta sikte på at vi starter vedlikeholdsarbeidet i samsvar med de angitte behovene i rapporten innenfor årets budsjettrammer, og at årsmøtet neste år blir presentert med en oppfølgingsplan for de neste årenes vedlikehold og investeringsbehov slik at bygget ivaretas på en god måte. Styret er allerede orientert om at dette skal diskuteres på førstkommende styremøte, sier Rustad.

DittOslo kommer med mer om årsmøtet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.