Gå til sidens hovedinnhold

Drakampen om Bogstadveien

Det går både vinter og vår, mens debatten om Bogstadveien består. Man får inntrykk av at mange sitter på hver sin tue og dyrker egne meninger. Det er prisverdig at mange synspunkter kommer frem, men ofte flyter debatten over av de samme, gamle innspillene.

Et debattinnlegg reiste spørsmaal om et samarbeid om Bogstadveiens fremtid var ren utopi. Her er det vel forfatteren som legger opp til et slikt syn, ettersom vedkommende stiller 150 handlende opp mot 20.000 beboere og 17.000 ansatte.

Med et slikt utgangspunkt er det håpløst å føre en saklig diskusjon. Det yrende liv i gaten er nettopp et resultat av atskillige sammensatte strømninger; ikke minst er mangfoldet i ulike typer butikker det som skaper gatens egenart og lokker tusenvis av mennesker fra andre bydeler i årets løp hit. Altså er næringsvirksomheten en vesentlig del av suksessen og fortjener levelige vilkår, bl.a. p-plasser.

Her kommer forslaget om bilfri gate (gågate) som utopisk - for å holde oss til postulatet. Bogstadveien og Hegdehaugsveien er riksveier, og ingen riksvei har noen gang vært bilfri. Tanken om at gatene kan omgjøres til kommunale er fri fantasi og fører bare debatten ut i endeløshet. Kunne man redusere gjennomgangstrafikk/ tungtrafikk ville det bli en forbedring.

Uansett: Bilfri Hegdehaugsvei og Bogstadvei - hovedårer mellom sentrum og Majorstuen - ville skape kaos og øket forurensning i parallellgater (Majorstuveien, Uranienborgveien, Suhms gate) som ikke har kapasitet som hovdårer.

Helt urealistisk er derimot ikke tanken om å gjøre Valkyrie gate bilfri, men her må man tenke lenger - Majorstutorget er ikke egnet til å absorbere alle kjøretøyer som skal svinge til høyre opp mot Kirkeveiringen.
Selvbestaltede bypatrioter er flinke til å markdsføre sine ideer i leserinnlegg, men ofte blir det gjentagelser a la "gammel vin i nye poser".

Trikk eller ikke trikk har vært et annet tema. Men selv etter ny T-bane vil trikken har sin berettigelse som overflatebefordring på korte strekninger. Derfor er det viktig at trikken fyller behovene - kort avstand (maks. 300 meter mellom holdeplasser), slik leder for gruppen som tar for seg prioritering av handlegater og trafikkløsninger, Liv Undem, fremhever.

Vyer alle burde kunne samles om: Bogstadveien som promenadegate, brede fortau, møteplasser, bil på trikkens premisser og brukbare forhold for syklister. Det er noe formannen i Hegdehaugen Vel har uttrykt som ønske og som de fleste berørte kan bifalle.

Arne Bye
Leder i La Majorstuen Leve

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre