RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Drar til veteran-VM før han blir for gammel


Tore Hem og Ronny Sigde har kjent hverandre siden 70-tal­let. Tore Hem var en vik­tig støt­te­spil­ler for ung­gut­ta i Sports­klub­ben 09.
Tore Hem og Ronny Sigde har kjent hverandre siden 70-tal­let. Tore Hem var en vik­tig støt­te­spil­ler for ung­gut­ta i Sports­klub­ben 09. Foto: Foto: Christian Clausen, ØB
Tore Hem brukte utkasterjobben som trening og deltok i sitt siste OL i 1976. Nå reiser 69-åringen til veteran-VM i bryting.

GRÜNERLØKKA / SKI (ØB): – Jeg tror ikke det er man­ge 70-år­in­ger som kla­rer å ta meg. Jeg er sterk i krop­pen fort­satt, litt sti­ve­re og tre­ge­re, men det er vel nor­malt, sier Tore Hem (69).

Det er 15 år si­den bryteren fra Grünerløkka sto på ei bry­te­mat­te sist. I 2. eta­sje av Ski Al­li­an­se­hall hol­der Ski bry­te­klubb til. Det er her bry­te­le­gen­den jog­ger rundt og var­mer opp. La gå at han er 69 år, men blik­ket ut­strå­ler fort­satt «eye of the ti­ger».

Det er 23 år si­den Hem tok sitt sis­te NM-gull – det 20. to­talt, som er norsk re­kord – 47 år gam­mel. Od­var Nord­li var stats­mi­nis­ter sist Hem var OL-del­ta­ger for Norge, i 1976. An­ta­ge­lig er det man­ge som for­bin­der Tore Hem med ute­ste­det Rosekjeller'n i Oslo. El­ler For­tu­na Bar på Hotel Con­ti­nen­tal. Han har job­bet på beg­ge dis­se ste­de­ne.

Tore Hem har et lunt lyn­ne som per­son. Som bry­ter var han sterk som en vi­king. Som dør­vakt var han, rett ut sagt, fryk­tet. At han nå skal gjø­re come­back på brytematta og del­ta i ve­te­ran-VM i Beo­grad på sen­som­me­ren, er nes­ten for mye av det gode.

– Ve­te­ran-VM har en gren­se på 70 år, så det­te var min sis­te sjan­se. Jeg lø­per mye og går lang­renn. Jeg fø­ler meg bra, på­pe­ker Hem, og flek­ker et flir i det sol­bru­ne, vi­ta­le an­sik­tet.

Men vi må ta de før­s­te kryss­ta­ke­ne først. De han lær­te seg på Grü­ner­løk­ka. Det er der his­to­rien om bry­te­kon­gen Tore Hem star­ter. El­ler «Toto» som alle kal­ler ham i bry­te­mil­j­øet.

Jeg tok i grunnen utkasterjobben som trening i den perioden. Der var det seks-sju skik­ke­li­ge slåss­kam­per hver kveld.

Gjen­nom­brudd og Rose

Ar­bei­der­gutt som han både var og er, så var det noe ved bryt­in­gen som pas­set godt inn: En ær­lig og real id­rett. Hem dro til sjøs, men holdt bryt­in­gen ved like. I 1965 kom gjen­nom­brud­det. Han ble nor­ges­mes­ter, 20 år gam­mel.

– Jeg del­tok også i nor­disk mes­ter­skap i Fin­land i '65, hvor jeg møt­te Nordens bes­te bry­ter i min vekt­klas­se, Pel­le Svens­son. Sil­ver-Pel­le, ble han kalt. Han fikk OL-sølv i To­kyo, han var ver­dens­mes­ter og eu­ro­pa­mes­ter. Kon­gen i Nor­den. Jeg had­de skik­ke­lig ta­ket på’n, le­det 5–0. Men jeg had­de for dår­lig kon­di­sjon, og det end­te med et kne­pent tap. Jeg fikk uan­sett en fly­ing start der.

Så gikk det, ikke slag i slag, men grep i grep, for en sta­dig mer iv­rig Tore Hem. Så­pass kjent ble han at sel­ves­te Ei­nar Rose, den gam­le re­vy­kon­gen, fat­tet in­ter­es­se.

– Jeg ble head­hun­tet av Ei­nar Rose til ute­ste­det Rosekjeller’n. Han satt bak pul­ten på kon­to­ret nedi kjel­ler’n med den svæ­re si­ga­ren sin: «Her er det kun til­lat å rin­ge til pol’ti ved døds­fall», fikk jeg høre. Hvis jeg ikke klar­te å hånd­te­re opp­trin­ne­ne in­ternt, had­de ikke han noe bruk for meg i det hele tatt. Det var an­set­tel­ses­in­struk­sen jeg fikk. Før han tok seg en blås av si­ga­ren!

Les også: «Brutal reise» ga endelig resultater for Christoffer (21)

«Rosegrepet»

Nor­disk ble til VM, og VM ble til OL. Grünerløkkas bry­te­helt ble en blank stjer­ne på bry­te­him­me­len. Det stør­ste pro­ble­met var å få tre­nt nok. «Toto» kjør­te las­te­bil om da­gen og job­bet som dør­vakt nat­te­tid.

– Jeg tok i grun­nen utkasterjobben på Rosekjeller'n som tren­ing i den pe­ri­oden. Der var det seks-sju skik­ke­li­ge slåss­kam­per hver kveld.

Man­ge prøv­de seg på Hem. Skul­le ta'n. Like man­ge end­te som of­fer for «rosegrepet», for så å bli eks­pe­dert ut på as­fal­ten uten­for Chat Noir, med slip­set mel­lom bei­na.

– Rosegrepet, Hem, hvor­dan var egent­lig det?

– Det var ikke til­latt i bryt­ing, det var et dob­belt kve­ler­tak. Hvis det var fle­re, så kun­ne du vip­pe dem rundt også. Et fælt grep, alt­så, men en vel­dig ef­fek­tiv måte å få folk opp trappa og ut på.

– Hva hol­der du som din stør­ste bragd på brytematta?

– Jeg har man­ge en­kelt­seir­er som er ster­ke. Før­s­te gang jeg slo Pel­le Svens­son i nor­disk, var stort. Un­der Nordens kamp mot Russ­land i 1976 slo jeg en rus­ser som var ube­sei­ret. Han var olym­pisk mes­ter, ver­dens­mes­ter, eu­ro­pa­mes­ter. Nazarenko, het han. Jeg slo’n gan­ske så su­verent. Det var en stor bragd. El­lers had­de jeg ikke all­tid mar­gi­ne­ne på min side. Jeg var for dår­lig for­be­redt til de sto­re mes­ter­ska­pe­ne, tren­te ikke nok kon­di­sjon.

Jeg tap­te mot en ju­go­slav i EM-fi­na­len i 1969. Han vil jeg gjer­ne møte igjen.

Har kampgløden in­takt

Når man går igjen­nom ut­klipp fra kar­rie­ren til Tore Hem, er det åpen­bart at han kun­ne stått igjen med enda bed­re re­sul­ta­ter in­ter­na­sjo­nalt. Ta­len­tet og styr­ken var i ver­dens­klas­se, men tre­nings­grunn­la­get ble i spink­les­te la­get mot hel­pro­fe­sjo­nel­le bry­te­bjør­ner fra Øst-Eu­ro­pa.

– Stein Johnson, som tren­te ro­er­ne våre til OL-gull i '68, sa en gang til meg: «Hvis jeg had­de vært tre­ne­ren din, Tore Hem, så had­de du vært olym­pisk mes­ter». Det tror jeg selv også. Jeg had­de jo nes­ten ikke tre­ne­re i det hele tatt.

Li­ke­vel ham­let alt­så «Toto» fra Grü­ner­løk­ka opp med ver­dens bes­te bry­te­re – slo dem også i sine bes­te stun­der.

– Hva er må­let i Beo­grad?

– Når jeg først er med, så er jeg med for å vin­ne. Jeg vet ikke hvem and­re som er med, men jeg tap­te mot en ju­go­slav i EM-fi­na­len i 1969. Han vil jeg gjer­ne møte igjen. Så skal jeg klem­me ut den sis­te safta jeg har!

Les også: Jesper mester i underbuksa

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere