*Nettavisen* Nyheter.

Drømmer om trikk i Sporveisgaten

Nye trikkeskinner skal legges i Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En ny trikketrasé i Sporveisegaten og over til Thereses gate, er derimot helt i det blå.

BOGSTADVEIEN: Våre overordnete planer er å oppgradere skinnegangen og stasjonene i Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Slik det er nå, fungerer de dårlig, spesielt i forhold til av- og påstigning, sier Anita Kiil, markedssjef i Trikken, et underselskap av Oslo Sporveier.

Lokale interessenter har pekt på muligheten av å la Briskebytrikken fortsette i Sporveisgaten over til Thereses gate. Argumentene har vært at dette på en fin måte ville binde våre bydeler sammen, samt avlaste trykket i Bogstadveien. Men hvorvidt dette blir en realitet, er høyst usikkert. Det er et konglomerat av aktører som skal ha et ord med i laget.

Det vi primært jobber med, er å legge traseen til Briskebytrikken over fra Inkognitogaten til Skovveien. Fordelen er da at kundene får forbindelse med Solli plass som knutepunkt. Parallelt ser vi også på mulighetene av en forlenget trasé i Sporveisgaten over mot Bislett. Men dette er så langt svært usikkert, understreker Kiil.

Han poengterer at det er mye som skjer i dette området, særlig i forhold til ombyggingen av Majorstuen stasjon. Derfor er det svært mange ting de ikke har herredømme over. Slik hun ser det, er Trikken bare en liten brikke i et stort spill.

Lite grunnlag

Oslo Sporveier opplyser at Briskebytrikkens markedsmessige grunnlag er for lite og ikke kan forsvare en kobling mot de østlige grenene. Briskebytrikken vil derfor gå som en egen linje med grunnfrekvens på fire ganger per time. Skulle denne frekvensen økes vil det ikke være nok vogner til å gi den ønskede frekvens i andre deler av trikkenettet.

Langt frem

Også ved Statens vegvesen råder det stor usikkerhet vedrørende eventuell ny trikketrasé.

Når det gjelder en eventuell trikketrasé i Sporveisgaten, er det noe jeg kun har hørt snakk om. Dette vil uansett ligge langt frem i tid. Det vi primært skal gjøre er å skifte ut nåværende trikketrasé fra Sorgenfrigaten, ned Hegdehaugsveien og til Parkveien. Her er sporene så dårlig at de knapt kan brukes lenger, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Nils Brandt.

Deres prosjekt omfatter hele gateprosjektet. Det vi si at de vil utbedre gaten fra Sorgenfrigaten og ned til Parkveien med bredere fortau, beplantning, parkering og så videre.

Lokalpolitisk interesse

Jeg synes det høres interessant ut med en trikketrasé i Sporveisgaten fra Bogstadveien og over til Thereses gate. Men det er umulig for meg å si noe sikkert før det eventuelt forligger konkrete planer. Dette vil jo også være et spørsmål om kostnader sett opp mot nytteverdi, sier Jan Erik Wang (V), i Miljø- og byutviklingskomiteen, Frogner bydel.

I St. Hanshaugen bydel er man ikke så langt kjent med planene, men etter en rask innføring, opplyses det at tanken virker interessant.

Dette har jeg ikke hørt noe om, men det høres jo veldig morsomt ut. Fint å kunne binde bydelene sammen på denne måte. Når det er sagt, er jeg strengt tatt mer tilhenger av buss. Det er så mye dårlig grunn i området. Store tunge trikker kan, i motsetning til buss, medføre bråk og ristinger i omkringliggende boliger, sier Erlend Sølvberg (FrP), leder i Trafikk, - miljø- og byutviklingskomiteen, St. Hanshaugen bydel.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.