Gå til sidens hovedinnhold

Drosjene må vekk fra Knud Knudsen

Bydelsutvalget vil ha deler av drosjeholdeplassen flyttet over gata, og ha et mest mulig åpent og tilgjengelig inngangsparti til St. Hanshaugen.

ST. HANSHAUGEN: Det er bevilget penger til å ruste opp Knud Knudsens plass, men forsinkelsene er et faktum. På forrige bydelsutvalgsmøte gikk bydelspolitikerne gjennom forprosjektene for plassen, som er utarbeidet av Samferdselsetaten.

Det var stor enighet om hva som bør prioriteres, nemlig at drosjene må vekk fra plassen, og flyttes over til deler av Schwensen gate /Ullevålsveien. Det var bare Fremskrittspartiet som ikke ønsket flytting av drosjene vekk fra Knud Knudsens plass, da dette vil føre til at

Det blir mindre attraktivt å drive drosjer i området, sa Remi Padoin (FrP) til bydelsutvalget.

Åpen

Bydelsutvalget synes også det er beklagelig at ikke mer penger er bevilget til opprusting av plassen, og presiserer i sitt vedtak at plassen bør være åpen og tilgjengelig for folket i sin endelige utforming.

Lokalavisen har tidligere skrevet om beboeres engasjement, og bydels politikerenes arbeid med å få penger nok til å ruste opp plassen. Forslagene har vært mange; deriblant torg, uteservering og underjordisk parkeringshus.

Plassen, som er oppkalt etter bokmålets far, har lenge blitt brukt hovedsaklig som drosjeholdeplass, og er for mange en noe «utydelig» og usynlig plass.

Ikke brostein

Bydelsutvalget anbefaler ikke brosteinsdekke på plassen, da dette ikke lever opp til kravene til universell utforming, og gode forhold for funksjonshemmede. Alle var også enige i at returpunkter og sykkelstativer ikke bør stå inne på plassen, men flyttes til randssonen av plassen.

Nei til parkeringshus

Høyre og Fremskrittspartiet foreslo å lage et underjordisk parkeringshus på Knud Knudsens plass, men bydelsutvalgets flertall stemte i mot dette.

Da det ser ut til å bli begrensete midler til rådighet for skulpturell utsmykning av plassen, mener bydelsutvalget at de bør ha en permanent «sokkel» eller avsatt plass, som muliggjør plassering av ambulerende kunstverk.

Av de tre alternativene som ble presentert i Samferdselsetatens forprosjekt om plassen, avventer nå bydelsutvalget et nytt forslag fra etaten, som forener flere av BU sine innspill.

Reklame

Husker du disse to idiotene?