*Nettavisen* Nyheter.

Dumper en kube i skolegården

Grunnarbeidet for superkuben er i gang, men det er foreløpig ikke gitt igangsettelsestillatelse for bygging. Gunvor Bay og Tove Karlsen er fortvilet over konsekvensene av hastverksarbeidet. Foto: Foto: Vidar Bakken

I stedet for å prosjektere en utvidelse av Skøyen skole, dumper kommunen en såkalt superkube i skolegården.

Klikk på bildet for å forstørre.

Slik vil superkuben se ut når den blir oppført på ballplassen og tett opp til Skøyen hovedgård.

SKØYEN: Grunnarbeidet med å få elementskolebygget på plass er allerede i gang til manges fortvilelse. FAU ved Skøyen skole mener de ikke er blitt hørt i saken som gjelder utvidelsen av skolen.

Permanent kube

– Det er så mange sider ved denne saken som vi protesterer mot og som vi setter spørsmålstegn ved. Vi blir ikke hørt. Når vi ser hastverket i denne saken, så ser det ut som det voksende antallet skoleelever i byen kommer som en total overraskelse på kommunen, sier leder av FAU ved Skøyen skole, Gunvor Bay.

Den gamle paviljongen mot Skøyen hovedgård blir erstattet av en ny og større paviljong, som skal gå fra å være erstatningsskole til å bli permanent skole.

1,5 m2 per elev

– 1.–4. klasse ved Majorstua skole skal flytte inn i kuben mens deres skole blir bygget om. Undervisningsbygg sier at det Skøyen skole deretter skal overta bygget, slik at skolen blir en fireparalell skole. Undervisningsbygg hevder at dette lar seg gjennomføre gjennom å ta i bruk spesialrom og grupperom til klasserom. Disse mister vi, men samtidig ser de bort fra at ved å rive de gamle paviljongene så blir det likevel ikke mer enn en tre og en halv parallellskole.

– Nettogevinsten blir 4 nye klasserom med kuben og det til en pris på cirka 75 millioner kroner. Tenk om disse kunne bli brukt til en permanent utvidelse av dagens skole, sier Bay.

– For å få plass til elevene som tidligere hadde undervisning i de gamle paviljongene har man laget nye klasserom ved å slå sammen to og to grupperom. Disse nye klasserommene er på 30 m² fordelt på 21 elever. Det vil si 1,5 m² per elev, mens minstenormen i Oslo er 2,5 m², sier Bay, som er svært oppgitt over byggeprosessen.

Mange dispensasjoner

Lederen av FAU mener det florerer av dispensasjoner i byggesaken.

– Først ble rammetillatelsen trukket på grunn av feil arealangivelse og manglende søknad om dispensasjon fra utnyttelsegraden. Så kommer ny rammetillatelse med ytterligere og mer omfattende dispensasjoner. Nesten halve bygget ligger utenfor vedtatt byggegrense. Maks bebyggelse på skoletomten er 7000 m². Denne blir overskredet med rundt 25 prosent, sier hun.

– Dette er vesentlig avvik fra gjeldende reguleringsplan og skal da behandles som planendring av hensyn til blant annet medvirkning. Det er også gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan. Samtidig er det planlagt ny parkering på fredet område. dette er det ikke søkt dispensasjon for, noe som må gis av Riksantikvaren, sier Bay.

Hensiktsmessig løsning

Hun mener at en løsning med utvidelse av «fingrene» på skolen kunne være hensiktsmessig.

– For det første mener jeg at de prisbelønte arkitektene for skolen skulle vært involvert på et tidlig tidspunkt for å få til en permanent utvidelse. Det ville også bli en langt billigere løsning enn superkuben. En annen mulig løsning kunne ha vært å koble elementene til «fingrene» på skolen og beholdt den gamle paviljongen til elevene fra Majorstua Det ville gitt en mye mer fleksibel løsning, samtidig som elevtallet ville blitt ivaretatt. Med dette ville også kravene til universell utforming bli oppfyllt, sier Bay.

Mister hallmulighet

Skolen og Bygdø Monolitten idrettslag (BMIL) vil med kuben miste ballbanen som er mye benyttet.

– Det er ikke det verste at de minste mister ballbanen. Med kuben mister vi mulighetene for en sårt tiltrengt idrettshall under bakkenivå. I dag er kapasiteten i dagens hall overoppfylt, sier medlem av styret og leder for håndballgruppa, Tove Karlsen.

– Vi kan ikke lenger ta imot nye lag eller aktiviteter. Vi må nå se langt etter de planene vi har jobbet med for å få til et nytt hallprosjekt. Det er ikke andre tomter hvor vi kan realisere våre planer. Vi har bedt om midlertidig forføyning på bakgrunn av den kontrakten vi har. Kommuneadvokaten svarer med at de vil kreve 35 millioner kroner i sikkerhet om en slik forføyning skulle føre til et eventuelt erstatningsspørsmål. Det er noe å komme med til et idrettslag som drives av frivillige, sier hun videre.

– Fratatt demokratiske rettigheter

FAU har hatt en deputasjon i byutviklingskomiteen i rådhuset og gjort byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen oppmerksom på det de kaller stadig nye kritikkverdige forhold i forbindelse med utvidelsen av skolen.

– Fredriksen har videresendt vår klage til Plan- og bygningsetaten og bedt om en redegjørelse. Vi mener vi er blitt fratatt våre demokratiske rettigheter som part i saken og at mangelen på oppfølging av våre klager er oppsiktsvekkende, sier Bay.

– Vi mener også at 1. til 4. klasse kunne bli busset til FO-bygget hvor resten av barna på Majorstua skole skal være. Det gjøres andre steder, som for eksempel i Bærum. Dermed kunne vi fått tid til å planlegge en skole med medvirkning, som også tar hensyn til idrettslaget som er en viktig faktor i dette. Vi er enige i at det ikke er ønskelig å busse så små barn, men det er ikke lenge siden det var planer om at elever som bor 200 meter fra Skøyen skole skulle til Vinderen skole og det i alle de syv årene, sier Bay, som viser til at en annen skole sliter med de samme problemene som Skøyen skole.

– Det skal også oppføres en superkube på Rødtvet skole. De opplever det samme som oss. De protesterer også mot stort hastverk og lite medbestemmelse, sier Bay.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.