*Nettavisen* Nyheter.

Dyre timer, lange køer

Offentlige terapeuter må ofte avvise pasienter og henvise videre til de privatpraktiserende, som er dyrere. Psykolog Anne Skard mener at flere avtalehjemler må opprettes, slik at pasienter slipper å betale dyrt for å få hjelp. I tillegg oppfattes køene som nærmest uendelige.

MAJORSTUEN: For to uker siden åpnet psykolog Anne Skard egen private praksis. Da hun forlot det offentlige, merket hun hvor vanskelig det var for en privatpraktiserende psykolog å få avtalehjemmel.

Å få en slik avtale er uhyre vanskelig, dette fører til at pasienter må betale mye penger, sier hun.


Få avtaler utlyst

Helse Øst har ikke utlyst noen nye avtaler for terapeuter i Oslo vest siden 1998. En psykolog som har en slik avtale, blir billigere for pasienten. Pasienten betaler kun egenandel, mens resten blir dekket av det offentlige.

Grunnen til at privatpraktiserende psykologer må ta høy betaling, er at de har større og andre utgifter enn det offentlige.

Flere avtaler må utlyses! Terapien går som regel over tid, dermed må pasienten betale samme høye sum hver gang, sier Skard.

Helse Øst ønsker å gi avtalehjemmel til dem som jobber i en hundre prosent stilling, i tillegg er det ønskelig at hjemlene blir gitt til Oppland og Hedmark. Oslo vest på sin side har ingen nye avtalehjemler, iføleg Skard.

Begrunnelsen er at Oslo vest er området med flest terapeuter. Dessuten mener de at folk som bor i dette området, har såpass med penger at de har råd til å betale full pris, forklarer Skard.

Skard tviler ikke et sekund på at det er viktig å få opprettet flere avtalehjemler.

Det kan nok også hende at det er mennesker som trenger hjelp, men som absolutt ikke har råd, sier hun.


Vonde køer

Det er ikke til å legge skjul på at køene er uendelig lange for å få time hos psykolog med offentlig avtale. Skard forteller om en person som sendte 30 brev til ulike terapeuter, enten var svaret negativt, eller så kom det ikke svar i det hele tatt.

Mange må vente flere måneder. Poliklinikkene og de offentlige har som regel ikke plass eller kapasitet og henviser da pasienten til de privatpraktiserende, mener Skard.

Flere og flere ønsker terapi, og grunnene kan være mange.

Hvorfor det er sånn, er vanskelig å svare på. En av grunnene kan være at toleransegrensen for vanskelige problemer er lavere, noen ønsker kanskje psykolog til tross for at problemene er dagligdagse. Men på en annen side er det mer akseptert. Psykologiske problemer er ikke lenger tabulagt, sier hun.

Hvordan kan man bedre køproblemene?


Det er et veldig sammensatt spørsmål. Mye kunne nok vært gjort forebyggende nivå, med tanke på helsestasjoner, leger og støtteordninger. Det som er synd, er at tilbudene til dem som sliter med tunge psykiske problemer, er for dårlig. Man trenger flere terapeuter her, mener Skard, og forteller at legene også fortviler.

Ofte blir de sittende med psykisk ustabile pasienter som ikke får terapeut, sier psykologen, som er forbauset over hvor stor pågangen har vært i løpet av de to ukene hun har holdt til i Majorstuveien 36.


Avviser mange

Privatpraktiserende terapeuter kan ta inn dem som søker om hjelp. Det offentlig hjelpeapparatet er ofte tvunget til å avvise pasienter.

Hvem som får hjelp er vanskelig å si. Situasjoner blir sett an og vurdert. Mange blir som sagt henvist til privatpraktiserende, som er dyrt. Det er ingen tvil om at flere må få hjemler og at det generelt trengs flere terapeuter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.