*Nettavisen* Nyheter.

E6-lokket og Statens vegvesen

 

Jeg ser at Jernbaneverket og Statens vegvesen har kommet til den meget fornuftige konklusjon at miljønytten av et lokk over E6 ikke står i forhold til kostnadene og derfor bør tas ut av Oslopakke 3.
Jeg har selv flere ganger skrevet avisinnlegg om galskapen i dette lokk prosjektet som i følge Arbeiderpartiets forslag skulle gå fra Alnabru til Karihaugen (ca.4 km) og ville antagelig koste 5-6 mrd.kr. Dette lokket løser ikke et eneste trafikkproblem og det renser ikke luft.
Hvis man allikevel skal bruke 1 mrd.kroner på lokk, så må det være som det er antydet 700-800m i området Furuset senter - Karihaugen, hvis støyen overstiger grenseverdiene i boligområdene. Innen man får begynt med lokket er sikkert den nye gangbroen over E6 ved Furuset ferdig, så man kan rive den ned igjen før man begynner å bygge lokket.
Det har også vært lagt vekt på gangvei forbindelse over E6 ved idrettsanleggene på Stubberudmyra, men her har man allerede forbindelse over broen ved Tvetenveien og Tevlingveien under E6 som kommer ut midt på idrettsanleggene. Det eneste stedet som kan trenge en tur vei forbindelse i tillegg, er området mellom Lindeberglia 36 og nærings byggende på oversiden. Her vil det passe bra med et grønt lokk (30m) med gang-sykkelvei fra Lindebergveien og Lindeberglia over til idrettsanleggene og Ikea. Hvis man nøyer seg med et "grønt" lokk her vil man samtidig ha penger til det grønne tur vei lokket over E6 ved Breivoll (tegn.nr.4) som forlenger grønt draget og tur veien langs Alna over mot Smalvoll og Bryn.
Med en slik løsning vil det bare bli lokket i området ved Furuset som eventuelt vil trenge ventilasjon/rensing. Men man må regne med at det tar 10 år før et slikt lokkprosjekt står ferdig, og da vil forurensing fra biler være et lite problem sammenlignet med i dag. Det er jo også litt av en tankevekker at bare ventilasjon og luftrensing til denne tunnelen kan komme til å koste like mye som et nytt veisystem på Alnabru.
Norsk institutt for luftforskning (NILU) sier også i sin rapport om luftforurensing i Groruddalen (2003) at konsentrasjonsnivået av nitrogendioksyd (NO2) langs E6 og andre hovedveier reduseres så mye at man i motsetning til i dag ikke vil overskride grenseverdiene i nasjonale mål (vedtatt i statsråd 2002) langs hovedveiene når man kommer frem til 2015, men at en kun kan få lokale overskridelser i umiddelbar nærhet av tunnelmunninger. Årsaken til den store reduksjonen av NO2 er at motorteknologiske forbedringer medfører at utslipp fra biler synker vesentlig raskere enn forventet trafikkvekst fra 2002 til 2015. Når vi kommer frem til 2020 vil antagelig 50-75% av forurensing fra bilenes avgasser være borte. Når det gjelder oppvirvling av støv fra trafikken langs hovedveiene kan dette reduseres betraktelig ved at man først og fremst bruker magnesiumklorid isteden for salt, da dette holder på fuktigheten mye lengre og har mye større effekt enn redusert hastighet. Bedre renhold i tørre perioder om vinteren og utover våren når veiene tørker opp vil også bidra til at det virvles opp mindre støv.
Per Jan Langerud
Alna FrP

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.