Gå til sidens hovedinnhold

Ekebergskråningen kan bli naturreservat

Fylkesmannen foreslår at Ekebergskråningen blir naturreservat og at eksisterende verneområder på Malmøya og Malmøykalven kan bli utvidet.

- Det foreslåtte naturreservatet har helt spesielle verdier og er veldig viktig med hensyn til biologisk mangfold og vegetasjonstyper. Området har en veldig høy verneverdi, sier Kjell Tore Hansen hos fylkesmannen om forslaget om at Ekebergskåningen blir naturreservat. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning å legge fram forslag til vern av områder med nasjonale og regionale naturverdier i Indre Oslofjord. Nå er den foreløpige verneplanen klar og sendt ut på høring.
Vi vet fra før at plante-, dyre-, og naturlivet i Indre Oslofjord er unikt. Av de 40 områdene den foreløpige verneplanen omtaler, ligger nesten hvert fjerde i bydel Nordstrand.

Reklame

Husker du disse to idiotene?