Gå til sidens hovedinnhold

Eldre fortjener å få velge selv

I Oslo har Høyre fått gjennomslag for at de som får hjemmehjelp selv skal bestemme hvem som utfører hjelpen. Brukerne kan selv bestemme hvem som skal komme hjem til dem for å utføre den praktiske og personlige bistanden. Det er fortsatt kommunen som har ansvaret for at tjenesten finnes, avgjør hvor mye hjelp den enkelte får og for finansiere hjelpen, men de som trenger hjelp velger selv om det er kommunen eller et privat firma som gjør selve jobben. For den eldre er egenandelen den samme uavhengig av hvilket valg man foretar.

På kort tid har 1345 eldre valgt andre enn kommunen til å hjelpe dem. Andelen er økende. Det kan være mange grunner til at noen velger et annet tilbud enn det kommunale. Det sentrale her er at de 1345 som aktivt har gjort et valg, opplever selv at de får en bedre tjeneste, en tjeneste mer tilpasset deres egne behov og bedre velferd. Retten til å foreta valg og omvalg gir mange et helt nytt liv.

Arbeiderpartiet var i mot ordningen med fritt brukervalg da den ble vedtatt. På sitt nylig avholdte landsmøte vedtok partiet at private ikke skal få bidra innen eldreomsorgen. Selv ikke der de gjør jobben bedre til samme pris. Ap må åpenbart mene at kommunen alltid kan best, eller så er det systemet som sådant de forsvarer. Arbeiderpartiet forsøker også å skape en kunstig motsetning mellom ressursbehov og valgfrihet. Høyres svar er at vi både trenger å bruke mer penger i eldreomsorgen, samtidig som vi gir de eldre valgfrihet.

Høyre har respekt for den enkeltes valg. Dersom 1345 eldre mener det er god eldreomsorg for dem å få velge hvem som utfører hjelpen for dem, så bør vi lytte til det. For Høyre handler valgfrihet om respekt og verdighet i eldreomsorgen. Retten til å bestemme over eget liv bør gjelde i alle livssituasjoner også om man er avhengig av hjelp fra andre.

Bård Folke Fredriksen

leder for Høyres bystyregruppe

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot