Gå til sidens hovedinnhold

Eldre kritisk til områdesatsing

Haugenstua senter kommer snart til å gjennomgå store forandringer. Målsettingen er å gjøre stedet penere. Beboere i området er imidlertid skeptiske til planene.

Haugenstua: Haugenstua er et av fire områder i Groruddalen som står foran store endringer. Bydel Stovner og Obos kommer trolig til å rive ned mye av dagens bygningsmasse og bygge nytt. Dagens brukere av Haugenstua senter føler seg forbigått.
Vi er ikke involvert i prosessen på noen måte. Verken bydelen eller Obos spør oss hvordan vi vil ha det her, sier Arne Strand.

Rykteflom

Strand er en av de eldre som bruker Kafékroken flittig. Nå kan samlingsstedet til forsvinne for godt.
Vi har hørt rykter om at bygget der Kafékroken ligger kommer til å rives. Det er ingen som her sagt det offisielt så langt. Men det er en skandale hvis dette skjer.
Kafékroken har eksistert i 21 år og har hele tiden vært drevet på frivilllig basis. Dette er et sted der eldre samles til sosialt samvær på dagtid.
Dette er et fantastisk tilbud for mange eldre på Haugenstua. Hvis Kafékroken forvinner er det noe fundamentalt galt med hele områdesatsingen, sier Strand.

Trenger ikke stort senter

Strand og de andre som er faste brukere av Kafékroken ønsker å kunne komme med sine innspill til hvordan nærområdet deres kommer til å se ut.
Det er ingen som har vært her og snakket med oss om hva vi vil. Hvis formålet med Groruddalssatsingen å gjøre området mer attraktiv for flere, er det kanskje en tanke å beholde de som allerede er her.
De eldre er nødt til å basere seg på rykter fordi de har ennå ikke fått vite noe konkret om hvordan arbeidet på Haugenstua kommer til å gjennomføres.
Det er snakk om at det skal bygges et kjøpesenter her. Det er helt meningsløs å bygge et stort kjøpesenter når vi i utgangspunktet har veldig mange sentere rundt oss. Både Stovner senter og store sentre i Lørenskog er rett i nærheten. Det er langt bedre å bevare dette stedets særpreg. Vi har ingen behov for enda flere sentre.

Vil ha folkemøte

De eldre på Haugenstua er sterkt kritisk til bydelens behandling av denne saken. De savner informasjonsformidling.
Vi har lest i andre medier at Kafékroken er blant de byggene som kommer til å rives. Det var i en bisetning i en avisartikkel. Dersom det er riktig bør de som er her få et alternativt sted å være, sier Strand.
Nå ønsker de at både bydelsadministrasjonen og folkevalgte involverer beboere i avgjørelser som berører dem.
Vi ønsker et folkemøte om dette for å komme til bunns av denne saken. Hvis det er slik at Kafékroken skal rives ned, må vi få et fullverdig tilbud. Det er meningsløst å rasere det gode miljøet her, sier Strand. Det er meningsløst å rasere det gode miljøet her
Arne Strand

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot