*Nettavisen* Nyheter.

Elever evaluerer lærerne

Illustrasjonsfoto

Nå skal lærerne i Oslo evalueres av elevene. - Elevevalueringen har som hovedformål å bedre kvaliteten på opplæringen, til det beste for elevene, skriver Utdanningsetaten.

Læreren utgjør den faktoren som har størst betydning for elevenes læring og utvikling. Derfor mener Utdanningsetaten at læreren har nødvendig kunnskap om egen praksis for å kunne forbedre elevenes læringsutbytte.

- Elevevaluering av lærere vil utgjøre et supplement til annen eksisterende dokumentasjon av opplevd kvalitet av undervisning og læringsutbytte, skriver de på hjemmesiden.

Fra før av er det elevundersøkelsen og Utdanningsetatens brukerundersøkelse som gir informasjon om hvordan elevene opplever egen opplæring og skolehverdag.

Utdanningsetaten sier at elevevalueringen er ment å fungere som et utviklingsverktøy for den enkelte lærer i arbeidet med å videreutvikle egen undervisningskompetanse, og for rektor i arbeidet med å heve skolens samlede kompetanse.

Ved å gi elevene mulighet til å komme med mer systematisk tilbakemelding på hvordan de opplever undervisningen/opplæringen, legges det til rette for en dialog om utvikling og forbedring mellom elever og lærer og mellom lærer og nærmeste leder.

Bakgrunn:

Utdanningsadministrasjonen (UDA) viser til brev fra tidligere byrådsavdeling for barn og utdanning (BOU), datert 22. november 2007 hvor det vises til at Bystyret den 6. juni 2007 fattet følgende vedtak (sak 190):

"Byrådet bes legge fram en sak med forslag om hvordan en evaluering av lærere skal foregå. Saken må ta utgangspunkt i at elever skal foreta en anonym evaluering og at resultatene skal kunne brukes for å få til forbedringer av undervisningen på den enkelte skole."

Bystyrets vedtak bygger på sak 9.2 fra Ungdommens bystyre (UBM) 15. mars 2007, hvor følgende vedtak ble fattet:

For å fremme bedre undervisning og tilpasset opplæring ønsker UBM at elever skal få mulighet til å evaluere sine lærere og undervisningstilbudet for å fremme konstruktive tilbakemeldinger.

I samme brev går det frem at BOU ønsker at det gjennomføres en pilotering av elevevaluering av lærere i løpet av 2008.

Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en pilotering i uke 17-18 på fem videregående skoler: Ullern, Etterstad, Fagerborg, Oslo Handelsgymnasium og Bjerke.

Basert på erfaringer fra piloteringen, vil det i november 2008 gjennomføres elevevaluering av lærere på samtlige videregående skoler i Oslo i ukene 46-47. Elevevalueringen er elektronisk.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.