Gå til sidens hovedinnhold

En ANDerledes DUCKert

Glem den gule gummiungen, gjør badet til en anderledes opplevelse.

Badeanda har fått ny fjærdrakt. Nå er den gamle kyllingen byttet ut med hippe kulørte herrer.
For det er hann-endene som har fargeprakten, opplyser Inge Hafstad, generalselkretær i Norsk Ornitologisk Forening. Stokkanda, som er den vanligste andearten på den nordlige halvkule, har gråbrune og anonyme hunner, mens hannene åpenbarer kraftige, flotte farger.
Avkommet deres er imidlertid gult, og det er antakeligvis det som er modell for den gammeldagse badeanda, antar Hafstad. Både unge og voksne andefugler er glimrende svømmere.
Anda er designet for et liv i vann, forteller generalsekretæren.

Sjødyktig trekkfugl

Gummivarianten er også svømmekyndig. Selv om badekaret er dens naturlige habitat, har tusenvis av gakker standhaftig duppet jorda rundt etter at de skled av et lasteskip i Stillehavet for 15 år siden.
Lekedyra blir fremdeles funnet langs strender i for eksempel Alaska, sier den amerikanske oseanografen Curtis Ebbermayer på Beachcombers.org. Fordi deres ufrivillige seilas gir verdifull informasjon om havstrømmer følges de interessert av havforskere.
Også atskillige levende ender er trekkfugler, påpeker Inge Hafstad.
Men av gressand-arten, som stokkanda tilhører, er det mange som overvintrer, tilføyer han.

Variert kost

Mens badekarfugler kommer i all tenkelig design, deles natur-ender gjerne inn i tre arter; gressand, dykkand og fiskeand,
De skilles etter hvordan de skaffer seg føde, presiserer Hafstad.
Gressanda finner spise i vegetasjonen langs vannkanten, dykkanda dykker etter maten og fiskeanda fanger - ja nettopp, fisk, utdyper han. Gummiandas favoritt derimot, badeskum, fisker du enkelt med deg fra butikken.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus