*Nettavisen* Nyheter.

En av seks får medhold

Fylkesmannen har siste ordet i klagesaker etter plan- og bygningsloven. En av seks får medhold.

Fylkesmannen i Oslo- og Akershus behandlet i fjor nesten 800 klagesaker etter plan- og bygningsloven. Sakene gjaldt blant annet klager på reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, vedtak i byggesaker både med og uten dispensasjon.

351 fra Oslo

- I 132 av sakene fikk klageren medhold av Fylkesmannen - i gjennomsnitt en av seks, sier seniorrådgiver Odd Meldal.
Fra Oslo ble det i fjor behandlet 351 klager av Fylkesmannen, hvorav 45 fikk medhold. Til sammenligning behandlet Fylkesmannen 23 klager fra Ski kommune, hvorav bare 2 fikk medhold.

Klagebunken øker ikke

- De fleste klagene som fikk medhold i 2006 gjaldt byggesaker. Antall mottatte klager etter plan- og bygningsetaten økte ikke i fjor, sammenlignet med de siste fire årene. Og antall klagesaker har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene, sier Meldal.
Ved utgangen av april var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagene rundt ti uker.

Lokalt skjønn

- Fylkesmannen kan i klagesaker prøve alle sider av de vedtak som er gjenstand for klagen. Plan- og bygningsloven gir imidlertid kommunen relativt stor frihet til å bestemme innholdet i vedtakene. Dette er særlig framtredende i forhold til arealplanene eksempelvis reguleringsplaner. Men også i vedtak som fattes etter andre deler av loven, vil det lokale skjønn ha betydning, forteller Meldal.
- I saker hvor det er relevant å legge vekt på det, er hensynet til det lokale selvstyre et skjønnsmoment som Fylkesmannen er pålagt å ta hensyn til. Selv om dette må avveies i forhold til andre hensyn i den enkelte sak.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.