Gå til sidens hovedinnhold

En avsporing av debatten

Heroin eller ikke heroin er ikke spørsmålet mener Høyre, som krever mer penger til et bredt og individuelt tilbud i rusomsorgen.

OSLO ØST: Jeg kan ikke se at utdeling av heroin skal løse problemet. Regjeringen flytter bare fokus med et slikt utspill, sier Anniken Hauglie fra Grünerløkka Høyre.

Tilslører problemet

Høyre har gått hardt ut mot utspillet til helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), og Hauglie mener utspillet er en politisk avsporing.

Det jeg frykter er at utspillet til Bjarne Håkon Hanssen tilslører det egentlig problemet, nemlig at den store gruppa med rusmisbrukere ikke får behandling. De siste årene har behandlingskøene vokst, mens antall plasser er redusert, sier hun, og mener man i steden bør fokusere på økte ressurser til ettervern.

Slik det er i dag får brukerne for lite oppfølging til å starte et nytt liv. Jeg synes man burde se på muligheten for å bygge ut behandlingsapparatet både med og uten medikamenter. Det er ingen grupper som blir behandla så dårlig som rusmisbrukerne gjør i dag, sier hun.

Hjelper for få

Hauglie mener et tilbud om gratis heroin vil nå for få.

Jeg skal ikke si at dette ikke vil hjelpe noen, men det er retta mot ekstremt få. Da mener jeg det er bedre å bygge ut for rehabiliteringstilbud og feltpleien, sier hun, og legger til at man må være villig til å satse mye penger på å få til et verdig tilbud.

Det er klart at vi trenger individuelle løsninger. Men jeg tror også at vi må anerkjenne at rusavvening og rehabilitering kan ta lang tid og da må vi også være villige til å bruke penger og de behandlingstilbud som finnes, sier hun.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021