*Nettavisen* Nyheter.

En brann her kan få store konsekvenser

VERNET: Trehusbebyggelsen i Damstredet er ett av fem steder i Oslo hvor Brann- og redningsetaten har et ekstra fokus på brannsikkerhet. Foto: Foto: Øystein Dahl Johansen

Telthusbakken, Rodeløkka, og Kampen er blant områdene Brann- og redningsetaten har jobbet mye med for å unngå en katastrofal storbrann som i Lærdal.

Klikk på bildet for å forstørre.

FOREBYGGER: Branninspektørene Sigurd Folgerø Dalen og Beatrice Eriksson jobber blant annet med informasjon og bevisstgjøring om brannsikkerhet blant beboerne i Oslos tette trehusbebyggelse. Foto: Foto: Øystein Dahl Johansen

Klikk på bildet for å forstørre.

MISTET LIVET: To personer mistet livet i brannen i Telthusbakken i desember i 2008. Husene er i ettertid koblet til brannvesenet med trådløse brannalarmer. Foto: Foto: Svein Gustav Wilhelmsen

OSLO: Under slagordet «Tett, men trygt» har Brann- og redningsetaten i Oslo kommune (BRE) jobbet i mange år for å sikre utsatte trehusområder i Oslo fra liknende hendelser som det Lærdal opplevde i helgen.

– Under slike ekstreme forhold vil det være vanskelig å håndtere en slik hendelse. I Lærdal var det flere forhold som sammenfalt slik at man fikk så store konsekvenser, dette er ekstremt utfordrende, sier branninspektør Beatrice Eriksson som leder arbeidet med brannforebygging i Oslos tette trehusbebyggelse.

Telthusbakken, Bergfjerdingen, Rodeløkka, Vålerenga og Kampen er de områdene BRE regner som verneverdig tett trehusbebyggelse hvor det er spesielt viktig med oppmerksomhet på brannsikkerhet.

Utfordringen i de nevnte områdene i Oslo er at husene er bygget tett og i tre. Områdene lå i sin tid utenfor stedene med murtvang. I dag ligger de mer sentralt, med store konsekvenser ved en eventuell brann.

– Det er ekstremt tett mange steder i Oslo og ved brann må man hindre at brannen sprer seg som flyvebranner, slik som i Lærdal, sier Beatrice Eriksson.

LES OGSÅ: Advarer deg mot tynn is

Prøver å nå alle

Beredskapsavdelingen til BRE har kartlagt alle de utsatte trehusområdene, blant annet med tanke på begrensningslinjer, vannkapasitet og tilgjengelighet i kummer.

Brannvesenet har delt ut brosjyren om brannsikkerhet til mange beboere i de utsatte områdene. De har også deltatt på arrangementer for å øke fokuset på brannsikkerhet i de utsatte områdene.

– Det har vært veldig positivt og vi har hatt veldig godt oppmøte på arrangementer. Folk er opptatt og interessert når vi kommer, sier Beatrice Eriksson.

BRE har også samarbeidet med el-kontrollører på Rodeløkka og Vålerenga. Nå håper de å kunne gjennomføre noe liknende på Kampen i løpet av året.

LES OGSÅ: Her brenner det oftest i Oslo

Vil sprinkle hele Oslo

Brannsjef, Jon Myroldhaug har tidligere uttalt at han vil ha sprinkelanlegg i alle boliger i Oslo, men dette er både kostbart og estetisk utfordrende, spesielt i de vernede trehusområdene.

– Hvis alle trehusområdene i Oslo hadde vært fullsprinklet innvendig og utvendig hadde det vært lettere å begrense en brann, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Det er i utgangspunktet eierne selv som har ansvaret for brannsikkerheten i egen bolig. Det finnes en del støtteordninger, både offentlig og private, og brannvesenet håper en større del av disse midlene kan gå til brannsikring i stedet for vedlikehold.
I desember 2008 omkom to personer da et hus i Telthusbakken brant. Etter dette er det installert et trådløst varslingsanlegg i alle hus som er direkte oppkoblet til brannvesenet.

Støtte fra naboer

Oslos beliggenhet og størrelse er en helt klar fordel hvis det skulle oppstå en større brann.

– Vi er et stort brannvesen, med relativt store brannvesen rundt oss. Vi har et samarbeid med dem som fungerer veldig bra, sier Dalen og viser blant annet til brannvesenene i Asker og Bærum, Romerike og Follo.

De klare rådene og oppfordringene fra brannvesenet gjelder ikke bare de som bor tett i trehus, men alle innbyggere i Oslo.

– Lev på en måte som sørger for at branner ikke skjer. Vær bevisst på elektrisitet, levende lys, tørrkok og kombinasjonen med fest, alkohol og levende lys. Med bevisste holdninger til disse tingene minsker mann sjansen for at en brann oppstår, sier Sigurd Folgerø Dalen.

LES OGSÅ: – Enten kjøp mat ute eller ta deg en brødblings...

Aldri sterkere enn det svakeste ledd

Han ber også folk vurdere sine egne hus nøye og ta nødvendige forhåndsregler.

– Bor du i et eldre trehus med gammelt elektrisk anlegg bør dette følges opp. Man er aldri sterkere enn det svakeste ledd, derfor er det viktig at folk som bor i kjedede boliger tenker det samme og har en fellesskapstankegang, sier Dalen.

Brannvesenet legger nå ut en del nyttig informasjon på sine nettsider. De besvarer også henvendelser fra publikum som har spørsmål eller bekymringer etter helgens storbrann i Lærdal.

ANDRE SAKER FRA DITTOSLO:

Vil brannsikre studentene fra useriøse utleiere

Verge stjal 1,9 millioner fra eldre kvinne

Her kommer Oslos første islabyrint

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.