Gå til sidens hovedinnhold

En by for barn?

Forsker Lene Schmidt fra NIBR er bekymret for Oslos manglende fokus på at også barn bor i byen. Dette begrunnes med at det ofte bygger tett, med små og trange gårdsrom. Videre settes det av få offentlige arealer til lek og friluftsliv.

Arbeiderpartiet er også bekymret for en utvikling hvor høyest mulig profitt på enkelttomter kan føre til at vi bygger "barna ut av byen". I dag urbaniseres Oslo med stor fart. Dette ser vi særlig i forhold til barnefødsler hvor veksten er størst i de indre bydeler. En ny tendens som er i emning er at barnefamiliene i større grad velger å bli boende i indre by selv, når barna kommer i skolepliktig alder.
Arbeiderpartiet mener store arealer til å kunne utfolde seg i lek og idrett er en viktig forutsetning for gode bovilkår for barn. Det er ikke alltid et boligprosjekt skal løse alle barns utearealbehov, men i dag bygges det tett og med for stort fokus på at barn sitter i en sandkasse og leker. Det er som man glemmer at barn sykler, klatrer, skater og spiller ball. Dette trenger de trygge arealer til. Arbeiderpartiet har lenge arbeidet for å bevare friområder i indre Oslo hvor boligtettheten er størst. Vi ønsker oss en indre markagrense for å sikre at alle barn har lekearealer også utenfor egen bakgård til å utfolde seg på. En omregulering av mange ubrukte gråområder til friområder vil være et godt virkemiddel for å bedre dette uansett bydel. Arbeiderpartiet ønsker også en betydelig større andel store boliger i indre by slik at man legger til rette for boligkarriere i eget nærmiljø ved familieforøkelse.
Arbeiderpartiet ønsker seg også bilfritt sentrum. Dette forslaget hindrer verken varelevering, taxikjøring eller fremkommelighet for funksjonshemmede. Forslaget innebærer bare at vi også i den tette byen legger til rette for det faktum at det også her bor og ferdes mange barn. Arbeiderpartiet er opptatt av at man bygger ut gode kollektivløsninger slik at parkeringsplass ikke nødvendigvis er det formål som skal spise plass av ellers sårt tiltrengt uterom. Gode fortau og flere sykkelveier er også kvalitetstiltak som kommer særlig barn til gode. I en by bor det alle type mennesker i alle aldre. Det er derfor bystyrets ansvar å sørge for at det er god bokvalitet for disse uansett om de bor nær marka eller nær Oslo S. Arbeiderpartiet har sine forslag klare, så får vi se om andre henger seg på.

Tone Tellevik Dahl (Ap)
Bystyremedlem

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe