*Nettavisen* Nyheter.

En eldreomsorg som skinner

Arbeiderpartiet ønsker seg en eldreomsorg som skinner – som er verdig og gir trygghet den dagen du trenger hjelp. Derfor har vi sagt at vi ikke vil prioritere skattelette før eldreomsorgen skinner, og det har vi heller ikke gjort. Den prioriteringen står vi for. Det er store behov innenfor pleie og omsorg i dag – og de kommer til å bli enda større i årene fremover. Derfor må vi satse på fellesskapet, og en fortsatt utbygging av gode velferdstjenester til befolkningen. Ingen som bor i vår bydel skal tvile på at de skal få en eldreomsorg som er av høy kvalitet og at de skal få det når de har behov.

Skal vi klare å ha en høy kvalitet på eldreomsorgen vår trenger vi flinke ansatte. Derfor har den rødgrønne regjeringen de siste årene sørget for at vi nå har 12 500 flere årsverk inne pleie og omsorg. Dette har regjeringen gjort ved å øke overføringene til kommunene. Styrket kommuneøkonomi og kommunal prioritering av omsorgstjenesten har gitt en betydelig vekst i antall årsverk. Vi trenger også nye sykehjem og derfor har regjeringen innført et nytt tilskudd som gis til kommuner når de bygger sykehjem. Dette vil føre til at vi får flere og bedre sykehjem. Et slikt tilskudd fra den rødgrønne regjeringen vil gi rom for oppstart av 2 500 nye plasser i 2009.

Behovet for pleie varierer fra at noen trenger hjelp til praktiske gjøremål eller noe hjemmesykepleie til et behov for heldøgns pleie. Vi er forskjellige, og derfor får vi dette behovet på forskjellig tidspunkt. Det er mange 70-åringer, 80-åringer og også 90-åringer som klarer seg helt fint selv, og som også helst vil bo i egen bolig. Samtidig finnes det 60-åringer som har behov for sykehjemsplass. Retten til sykehjemstilbud bør derfor være knyttet til pleiebehov – ikke alder.

God samhandling mellom de ulike helse- og omsorgstjenestene er avgjørende for å sørge for at pasienten får best mulig koordinert og riktig behandling, og for at ressursene brukes på riktig sted. Samhandlingen er ikke god nok i dag. Derfor vil den rødgrønne regjeringen legger fram et forslg til en samhandlingsreform. Målet er at det skal gis bedre helsetjenester til oss alle.

Men det er viktig å huske på at det er Høyre og Frp som styrer eldreomsorgen i Oslo. Arbeiderpartiet kan bare gjennom regjeringen sørge for at rammebetingelsene blir gode for Oslo kommune og vi kan presse på for at byrådet skal gjøre de riktige prioriteringene i bystyret. Men det er altså Høyre og Frp som må gjøre disse riktige prioriteringene.

Helge Stoltenberg

Leder Sagene Arbeiderparti

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.