Gå til sidens hovedinnhold

En lekende bydel

Bydelsadministrasjonen i bydel Bjerke har bestemt at 2011 skal være lekens år.

GRORUD: Hvert år jobber barnehagene i bydel Bjerke rundt et spesifikt tema som blir bestemt av bydelasdministrasjonen. 2011 er pekt ut til å være lekens år, og fredag var det felles planleggingsdag for alle barnehagene i bydelen. Fire barnehager hadde innslag der de delte sine erfaringer rundt lek og læring.

Seksjonsleder i Barnehagenes pedagogiske fagsenter, Margot Ekren forteller at disse fire barnehagene har jobbet med sine fagomårder i mange år, og de regnes som «eksperter» innenfor hvert sitt område.

– Hvert år har vi fokus på et felles faglig tema, og møtet i dag er til for å dele erfaringer slik at alle barnehagene kan få inspirasjon og best mulig utbytte av lekens år, sier Ekren.

Lek og læring

Temaene som ble diskutert var lek og utemiljø i regi av Tonsenjordet barnehage, lek og læringsmiljø, lek og IKT, og lek og språk i regi av henholdsvis Bjerkedalen barnehage, Bretvet barnehage og Madamløkken barnehage.

Omstridt basebarnehage

Bjerkedalen barnehage er en av de omstridte basebarnehagene, med nye lokaler som har stått ferdige siden 2007. De ansatte i barnehagen benyttet innslaget sitt til å dele erfaringer rundt læringsmiljø innendørs, og hvilke utfordringer det byr på å starte opp i en ny byggning med et stort fellesareale og små baser.

– Det har vært mye negativt snakk rundt basebarnehager, men vi har valgt å snu dette, og bruke bygget vi har, noe som har vært veldig inspirerende og lærerikt, sier Nina Corneliussen. Hun og de andre ansatte i barnehagen har siden nybygget åpnet hatt en visjon de har kalt «La oss dra på oppdagelsesferd». Corneliussen forteller at denne visjonen har vært viktig for at barna og de ansatte har klart å jobbe sammen med å få til et innemiljø som tilfredsstiller behovene til alle barna og de ansatte i barnehagen.

Umiddelbar god følelse

De ansatte i barnehagen er svært positive til den nye basebarnehagen, og de har erfart at også foreldrene i barnehagen er godt fornøyde.

– Det er et veldig godt bygg å være i, og flere av foreldrene sier at de får en umiddelbar god følelse når de kommer inn. Det er mye lys og store åpne arealer, noe som gjør at vi ansatte alltid er nære hverandre til enhver tid, sier Torill Norhagen. Hun og de andre ansatte i barnehagen setter pris på at de får være mer sammen enn i en vanlig avdelingsbarnehage. Allikevel er det en del utfordringer knyttet til basebarnehagen.

– Det har vært en del utfordringer rundt bruken av fellesarealet for å få til en rettferdig fordeling, i tillegg til at det stilles store krav til samarbeid rundt fdelles pedagogikk på huset, sier Norhagen.

Etter et par år i det nye bygget har barna og de ansatte i barnehagen utviklet et skjema som viser fordelingen av fellesarealet mellom basene. Leken foregår nå i et godt organisert innemiljø, som i lekens år er klart for maksimalt utbytte.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger