*Nettavisen* Nyheter.

«En rød tråd – viktig valgår for Gamle Oslo»

Det røde samarbeidet i Bydel Gamle Oslo trekker fram full barnehagedekning i bydelen som en av sine politiske seire i fireårsperioden som når går mot slutten. Foto: ARKIVFOTO

I lokalvalget i 2007 fikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt til sammen et klart flertall i bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo, med 10 av 15 representanter. Ap fikk fem, SV tre og Rødt to.

Våre tre partier ble enige om en politisk samarbeidsplattform som et grunnlag for felles politiske prioritering i BU i perioden 2007–2011. Målsettingen vår var å bidra til at Gamle Oslo skal være en miljøvennlig, inkluderende og trivelig bydel å bo i. Vi ville arbeide for gode offentlige tjenestetilbud og gode lønns- og arbeidsforhold for bydelens arbeidstakere, gode boforhold med engasjerte og deltakende beboere, og for at Gamle Oslo skal framstå som en solidarisk, vennlig og ikke-diskriminerende bydel.

Del på Facebook

Lokaldemokratiet BU har ansvaret for mange av tjenestene som er viktig for deg i hverdagen, som fritidstilbud, barnehager, eldresentre, hjemmetjenester, barnevern, og sysselsettingstilbud. BU har også høringsrett i saker knyttet til byutvikling og skjenkebevilling. Som bydelspolitikere kan vi beslutte noe, men de økonomiske rammene er bestemt av bystyret. Flertallet i Oslo bystyre, bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF, har gitt bydelen svært trange økonomiske rammer og begrensede muligheter. Vi har allikevel gjort vår ytterste for å nå våre mål.

Med sine 45.000 innbyggere er Bydel Gamle Oslo større enn de fleste norske kommuner. Det er en bydel i rivende utvikling. Det er viktig at innbyggerne har et demokratisk organ og lokale stemmer som kjenner utfordringene i nærmiljøet.

Dette har vi prioritert: Vi har arbeidet for å utjevne levekårsforskjeller i bydelen. Da er satsing på fellesskapsløsninger, og gode og tilgjengelige tjenester spesielt viktig. Vi vil gjerne trekke fram noen konkrete saker hvor vi har utgjort en forskjell for bydelens befolkning:

Vi har forsøkt å påvirke byutviklingen i vårt område. I utbyggingsprosjekter har bydelen lagt vekt på miljøvennlige løsninger, begrensning av bilisme, åpning av elver og tilrettelegging for gående og syklende. Vi har utarbeidet en helhetlig trafikkplan for bydelen, med innspill fra beboerorganisasjoner og velforeninger. Målet er å bedre miljøet og fremkommeligheten for kollektivtrafikk og mennesker. Vi har jobbet for å påvirke planleggingen av Bjørvika. I 2008 ble det avholdt en plansmie hvor bydelens befolkning og andre ble invitert til å komme med innspill til hvordan Bjørvika burde bli.

Vi har arbeidet for full barnehagedekning, og var en av de første bydelene som oppnådde dette. Vi har fått finansiering av gratis kjernetid i barnehage, 20 timer per uke, for 3-åringer i bydelen.

Vi har opprettholdt satsinga på fritidsaktiviteter for alle barn. Vi har støttet opp om Hudbergøya og Friluftssenteret i Gamle Oslo (FRIGO). Kampen økologiske barnebondegård er sikret drift. Bydelen tilbyr også gratis aktiviteter i ferier. Vi har sikret åpningstidene for det byomfattende tilbudet Riverside.

Vi har opprettholdt og utviklet eldresentrene, til tross for uenighet om denne prioriteringen. Vi har innført gratis trygghetsalarm til alle som trenger det. Terskelen for å få sykehjemsplass har blitt lavere, til tross for at sittende Høyre/Frp-byråd har kuttet 430 sykehjemsplasser de siste åtte årene.

Bydelen er arbeidsgiver for tusen mennesker. Selv om det var uenighet om dette i utgangspunktet, har vi jobbet for at alle som ønsker det skal få tilbud om heltidsstilling. Vi har skaffet lærlingplasser tilsvarende én per tusen innbyggere i bydelen.

Del på Facebook

Nå er det nytt valg til høsten og på tide å se framover. Mange velger å flytte til Gamle Oslo. Bydelen har unike kvaliteter, i befolkningssammensetning, beliggenhet og opplevelser. Vi vil at alle skal kunne leve gode liv. Da må alle inkluderes, og samfunnet og kommunen må ta ansvar. Sittende sosialbyråd Anniken Haugli (H) sier levekårsforskjeller ikke er hennes hovedanliggende. Vi ønsker å utjevne forskjeller. Da trengs det politisk vilje og styring. Derfor trenger vi et nytt byråd og et BU som setter barn, unge, framtid og forebygging i fokus Vi vil også blant annet jobbe for å beholde Munch-museet på Tøyen, og for at utbygging og byutvikling i Gamle Oslo skal foregå på innbyggernes premisser og til det beste for fellesskapet.

Vi håper på fornyet tillit fra deg som mener nærmiljø og levekår er viktig, og ønsker å fortsette samarbeidet for dette. Og vi ønsker et nytt byråd som drar i samme retning!

Silje Winther
Aps 1.-kandidat BU Gamle Oslo

Grete Haugdal
Leder Gamle Oslo Ap

Joakim Dyrnes
SVs 1.-kandidat BU Gamle Oslo

Hilde Maisey
Leder Gamle Oslo SV

Marit Halse
Rødts 1.-kandidat BU Gamle Oslo

Berit Jagmann
Leder Rødt i Gamle Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.