Endelig penger til trailersjåførene

ER MED: For første gang er trailersjåførers behov for hvilesteder tatt med i Nasjonal Transportplan.

ER MED: For første gang er trailersjåførers behov for hvilesteder tatt med i Nasjonal Transportplan.

Statens Vegvesen Region Øst er i gang med en kartlegging av mulige tomter for truckstop i Oslo og Akershus. Endelig finnes penger. Ivar Brynildsen

ALNA: For første gang er behovet for hvileplasser for tungtransporten i det hele tatt nevnt.

Del på Facebook

I Nasjonal Transportplan finnes et avsnitt som heter «Miljø og servicetiltak». Der leser vi at det er foreslått bevilget 108 mill. kr til miljø- og servicetiltak i 2011.

En betydelig pott penger, inntil en leser videre at midlene i hovedsak vil bli benyttet til støyskjermingstiltak og tiltak for å følge opp Statens vegvesens forpliktelser i forhold til EUs vanndirektiv og ivaretakelse av biologisk mangfold. I tillegg er det satt av midler til bl.a. miljøgateprosjekter.

Til slutt heter det at « Innenfor dette programområdet er det også satt av midler til bygging og oppgradering av hvileplasser for tungtrafikken.»

Hvor mange av de 108 millionene som er satt av til hvileplasser for tungrafikken erikke lett å lese seg til. Men Toril Presttun i Statens Vegvesen Region Øst har svaret.

Del på Facebook

80millioner kroner

– Det er satt av 80 mill kroner på landsbasis til investeringer i hvileplasser i perioden 2010-13. I tillegg vil det være noen plasser som blir bygget som del av veganlegg. Det vil også bli finansiert plasser over driftsbudsjettet gjennom tilskudd til private. Dette må løses innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, forteller Toril Presttun i seksjonen for Transportplanlegging.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.