Gå til sidens hovedinnhold

– Er bevisst vårt sosiale ansvar

SV i bystyret vil at bydelene i vest skal ta flere av byens sosiale institusjoner. BU-lederen i Nordre Aker mener bydelen ikke kan kritiseres for å gjøre for lite.

NORDRE AKER: – Hvis du ser på totaliteten i Oslo i dag så ligger jo nærmest alt øst i byen. Det gjelder både en konsentrasjon av kommunale boliger, asylmottak, rusinstitusjoner og så videre, sa Knut Even Lindsjørn (SV) til Nab.no i forrige uke.

Han har i bystyret bedt om en oversikt over hvor byens sosiale institusjoner er plassert, og mener at de vestlige bydelene må ta mer ansvar.

– Det er lange tradisjoner øst i byen for å ta ansvar og det er bra, men det er opplagt at dette er med på å øke segregeringen og den delte byen, sier Lindsjørn, og får støtte fra lederen av Fattighuset på Grønland, Johanna Engen, og BU-leder i Bydel Gamle Oslo, Hans Christian Lillehagen (Ap).

Bydel som tar ansvar

BU-leder i Nordre Aker, Bent Gether Rønning (H), føler seg ikke truffet av kritikken.

– Jeg er ganske trygg på at bydel Nordre Aker ikke skiller seg negativt ut i forhold til byens øvrige bydeler når det gjelder sosialt ansvar, og vi ønsker å ta vår del av oppgavene som dette innebærer. Dersom Lindsjørn har antydet at vestlige bydeler skyver ansvaret for sosiale tiltak og institusjoner over på de østlige bydeler, kan jeg på vegne av bydel Nordre Aker si at dette ikke er tilfellet her, sier han.

Gether-Rønning viser til at Nordre Aker har en rekke institusjoner og tilbud til grupper som trenger offentlig hjelp.

– Kommunale og private institusjoner, boliger og hybelhus er også integrert i bomiljøene i bydelen. Hvorvidt dette står i forhold til bydelens størrelse kan sikkert diskuteres, sier Gether-Rønning.

– Ikke som Flexbo

BU-lederen mener det å legge til rette for sosiale institusjoner i de fleste tilfeller vil være en berikelse for lokalsamfunnet. Samtidig er han svært kritisk til Flexbo-prosjektet, der tidligere hjemløse rusmisbrukere ble plassert i seks hytter ved Kapellveien på Grefsen for snart to år siden. I lokalmiljøet vakte prosjektet sterke reaksjoner.

– Dette er et utmerket tiltak, men i noe som vel kan karakteriseres som utslag av byråkratisk arroganse forsøkte man å kortslutte alt som var av vanlig prosedyre. Her "tok" man et friområde benyttet av barneskoler og barnehager, uten forutgående informasjon til berørte parter. I en dialog med naboer og bydel kunne resultatet blitt vesentlig bedre for alle parter, sier Gether-Rønning.

Må regne med motstand

Også tidligere, som da forslag om asylmottak i tidligere Hjemly sykehjem på Tåsen kom opp, ble det store protester lokalt. BU-lederen vil likevel ikke karakterisere Nordre Akers befolkning som spesielt skeptiske til å bidra.

– Det er naivt å tro at man ikke vil møte motstand mot enkelte tiltak lokalt, men jeg vil våge den påstanden at dette ofte skyldes uvitenhet eller frykt for det ukjente. På samme måte som når naboer protesterer mot nye barnehager, eller bygg som vil kaste skygge over hagen. Dersom et tiltak på et gitt sted er velbegrunnet vil man få støtte for det, om enn litt motstrebende enkelte ganger, sier han.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus