Gå til sidens hovedinnhold

Er det blitt en vane å kaste søppel og grise til?

Forsøpling var et problem i tidligere tider, og det er fortsatt et problem i dag. Kan vi endre ukulturen?

En leser av «Aktuell Historie» bor noen hundre meter fra meg. Hun, det er en dame, spurte eller bad meg å ta opp problemet med at det er så masse søppel langs veier og i friområder.

Jeg sa at jeg var enig i at det er et kjempeproblem at folk ikke har kultur for å holde pent og ryddig uten søppel, tyggegummiutspytt, hundeavføring og tagging. Det var klaget på dette i avisen så utrolig mange ganger, skulle jeg bare komme med den gamle klagen?

Hver gang jeg så damen, fikk jeg litt dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde tatt opp problemet i Nordstrands Blad, men nå kommer det, fordi jeg har funnet et rim i Akers-Posten fra 9. april 1920, p.g.a. tuberkulosen var spytting på den tiden det helt store problemet.

Bjørn fra landet

Elever på en skole i nærheten kastet sine matpakker inn i naboenes haver. Det ble sendt en klage til rektor som bare svarte at det som var utenfor skolens område kunne ikke være skolens ansvar. Jeg tillater meg å mene at det er også skolen oppgave å lære barna en akseptabel oppførsel.


Er vi slik at vi gjennom alle tider har griset til våre omgivelser?

Er det noe i veien med vår estetiske sans?

Er det noe i vår kultur som gjør oss til noen griser?

Det er vel bare dumt å spørre om vi kan endre oss?


Spytterim

Undskyld mine damer og herrer et rim,

hvis indhold jeg nærmest må kalde for – slim.

Jeg mener slikt slim som man gaar med i munden

– mennesket har det – og katten og hunden –

kortsagt alle folk, alle dyr gaar med spyt.

Det er noget I vet – det er slet ikke nyt.

Men mens alle dyrene holder paa sit

bruker folk at la mundslimet flyte helt frit.

Ingen kan paastaa det er til non nytte;

men likevel har vi den vanen aa spytte.

– Dog slet ikke alle – man vanskelig finder

i hele vort land nogen spyttende kvinder.

Men saa hørte det med til mandhaftig mand

at ha sine spytteredskaper i stand.

Ja somme betragter det rent som en sport

– og synes det er rigtig karslig gjort

aa faa sine klyser til kraftig aa gaa

seks–syv meter langt – eller bortimot saa.Piperne damper – og spyttet klasker.

Spyt bare væk! – det er kvinder som vasker.

Smaabarna krabber paa gulvet omkring.

Spyt bare væk! – Det gjør slet ingen ting.

Endnu er gulvet ei blit til en sjø.

Der fins da imellem en tør liten ø.

Og skulde der komme litt spyt paa den lille

– pyt san! – de kjærringer er da saa snille.

Mor pynter slimet av skoen og kjolen

– mor vasker gulvet og krakken og stolen.

Mor maa ta fillen og kline i spyt

– hun er jo saa vant til det – det er da ikke nyt.

Gjesterne gir hende spyt i foræring

– hvem tænker paa slikt – hun er bare en kjærring

– kan gaa der med fillen og bøtten og blaske

– kvinden er skapt til at skure og vaske.

Den vesle voks til – og fik tuberkolosen

– smitten kom i ham med spyttet paa hosen.

Veslegut visner bot mer og mer.

– folk spytter videre og smitter paa fler.Hvad gir du mig for de norske butikker

– hvor publikum bruker de spyttende skikker.

Spyttet klasker, saa gulvet blir vaat

– bacillerne trives saa inderlig godt.

Naar gulvet saa tørker de hvirvler omkring

og sætter sig fast paa hver eneste ting

– brødet og pølsen og smørret og osten

– jo den blir kraftig og lækker den kosten.

Folk henter jo herfra sit daglige brød,

– og faar kanskje med baade sygdom og død.

Men saa vil jeg holde et frygtelig hus

med skikken som kaldes aa tygge paa snus.

Det kan ikke være for mye at si

den er skyld i det fæleste spytsvineri.

I snustyggermunden blir simpelthen flom

har du set paa naar brunsause–damvatne kom?

– Den stauteste, vakreste, kjækkeste gut

kan faa sig en bredflabbet, brunsauset trut,

hvis længe han driver den snustyggerskik

aa nei at den gutten vil skjæmme sig slik!Der spyttes av dumhet – der spyttes av vane;

men nu skal snart uskikken faa sig sin bane.

Længe nok laa den og ruget paa Norge

– nu skal vi storme dens skanser og borge.

Nu maa alle forstaa at en gulvspyttermand

er til skam og til skade for sig og sit land.

Oplysningens sol skal paa uskikken straale

– oplysning kan snusen og spyttet ei taale.

Spytbakken væk – for den godkjender skikken!

Spyttingen dørver vi ned med kritikken.

– Vi vil os de nordmæn saa sunde og sterke

– alt som er usundt og stygt vil vi kverke.

Ja – leve vort Norge! – gid folket maa bli

befriet for alt dette spytsvineri!


Kilder:
«Bjørn fra landet» i Akers-Posten fra 9. april 1920.


Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden