*Nettavisen* Nyheter.

Er det dette vi vil med den nye småhusplanen?

I BU-møtet for Vestre Aker 2.oktober kommer det opp en byggesak som etter min mening er av stor prinsipiell interesse. Saken gjelder avslag på søknad om dispensasjon for et tilbygg på en eksisterende bolig i Tuengen allé. Tilbygget er meget diskret plassert og helt i tråd med husets opprinnelige karakter.

Det opprinnelige huset har en spesiell arkitektonisk kvalitet. Plan- og Bygningsetatens saksbehandler sier selv i sitt avslag at eksisterende bolig er et typisk og godt eksempel på norsk modernisme. Anlegget står nå som originalt, slik det ble bygget for 40 år siden.

Etaten sier seg videre enig med søker i at tiltaket er "Godt tilpasset eksisterende bygning og legger seg godt inn i terrenget."

Likevel foretrekker PBE å slavisk følge småhusplanens begrensning av BYA og anbefaler dermed et påbygg i høyden - noe som både vil ødelegge husets spesielle karakter og være til stor irritasjon for naboer med tanke på lys og utsikt.

Vi er her i den unike situasjon for vår bydel at det ikke foreligger noen naboklager! Altså er alle fornøyd - utbygger og naboer, samt de som er opptatt av å ta vare på tidstypisk arkitektur bare ikke PBE!

Denne saken er av stor prinsipiell interesse når det gjelder bruk av småhusplanen og Plan-og bygningsetatens bruk av skjønn og dispensasjoner i denne sammenheng.

For kort tid tilbake hadde Norske Arkitekters Landsforbund en befaring med byplansjef Ellen de Vibe og politikere i byutvikligskomiteen. De ble vist rundt på flere prisbelønnede prosjekter samtlige hadde ikke fått innvilget søknad etter dagens småhusplan! Dette til ettertanke.

La ikke byråkrati og paragrafrytteri få styre utviklingen av områdene som går inn under den nye småhusplanen for Oslo. Mitt håp er at PBE vil, ved fornuftig bruk av skjønn, tar vare på de gode prosjektene, slik dette tiltaket er et eksempel på.

La oss i første omgang håpe at flertallet i BU går inn for dispensasjon i denne saken, slik at de arkitektoniske kvaliteter i dette fine bygget kan bli bevart for ettertiden.Astrid Seeberg

Representant for Venstre

i bydelsutvalget Vestre Aker

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.