*Nettavisen* Nyheter.

Er samarbeid om Bogstadveien utopi?

Det er med stor interesse en leser at Majorstuen og Bogstadveien næringsforening ønsker samarbeide med områdets beboere, samtidig som de selv fremstår som eneherskere i området.

Noen opplysende frakta først. Bare på Majorstuen alene "virrer" det daglig over hundre tusen mennesker rundt omkring på vei til og fra et eller annet sted. Og på strekningen Bogstadveien og Hegdehaugsveien fra Majorstukrysset og til krysset Hegdehaugsveien / Parkveien i et fem hunder meters bredt belte på hver side av strekningen bor det til sammen ca 20.000 mennesker, og det arbeider ca 17.000 i over 2.000 virksomheter i tillegg til alle de titusener som farer igjennom området vårt daglig.

Av alle nevnte mennesker og virksomheter representerer Majorstuen og Bogstadveien næringsforening ca ett hundre og femti handlende. Relativt sett representerer de bare promiller, men i praksis føler vi at de krever å få bestemme over trivsel og miljø for alle oss andre. Hittil er det blitt oppfattet som viktigere fra handlendes side med masse parkeringsplasser for kunder og forurensende trafikk, enn frisk luft og trivelig miljø om folk flest som bor her og legger igjen milliardbeløp i kassene. Vi i Majorstuen Vel får dessverre stadig henvendelser fra lokalbefolkningen som føler ser overkjørt av handelsnæringen, og at næringen på forskjellig vis tar seg til rette. Derfor er det viktig at det er beboerne som i størst mulig grad bestemmer ønsket utvikling i eget område.

Det oppleves trist at ikke næringsforeningen verdsetter liv og helse til befolkningen de lever av, men kun penger der og da. I disse istappers tid opplever vi å vasse på ubrøytete glatte fortauer, med skråstilte trepinner til ti kroner stykke som varsler om rasfare. Oppe i alt dette skal vi komme inn i en butikk, ofte til landets dyreste husleier, og klaske ti tusen kroner på disken for noen plagg og så på vei ut snuble i dørstokken og skalle hodet fortauet for til sist bli spiddet av hundre kilo tunge og meterhøye istapper.

Mens næringsvirksomheter i andre bydeler gjør store lokale innvesteringer til glede for beboere og nærmiljø, slenger næringsforeningen her i Oslos beste handelsstrøk ut noen søplekasser og skryter stort av det
Ærlig talt. Vi forventer mer! Næringsforeningen med sin udemokratiske fremferd er faktisk i ferd med å ødelegge for foreningens seriøse medlemmer. Og det er trist. Det er mange mindre synlige virksomheter som på forskjellig vis bidrar positivt til vårt nærmiljø, men disse blir trukket ned i anseelse av næringsforeningens sterke agitasjon ovenfor befolkning.

Andreas Melander, leder av Majorstuen og Bogstadveien næringsforening sier i Lokalavisen:
" Jeg tror langt på vei vi har de samme interessene. Det mer snakk om å få i gang en konstruktiv dialog".

Fra Majorstuen Vels side etterlyser vi konstruktive handlinger fra næringsforeningen og ikke bare tomt snakk. Vi i er heller ikke enig i påstanden om at Statens vegvesen, som eiere til veien, kun forholder seg til Bogstadveien og Hegdehausveien. Og ved å kutte i parkeringstilbudet her, så vil trykket på sidegatene bare øke, noe som igjen vil gå ut over områdets beboere, slik Melander hevder.

Vi er opptatt av at beboerne i størst mulig grad skal få disponere egne beboerparkeringsplasser i sitt nærmiljø. Det at ansatte selv prioriterer å benytte "kundeparkeringsplasser" av bekvemlighetshensyn til fortrengsel for egne kunder må næringen selv bære ansvaret for. Vi skjønner heller ikke hvorfor næringsforeningens medlemmer er mindre flinke til å benytte lokalavisene til å formidle sine tilbud enn andre handelsvirksomheter i vårt område, slik at flere av kundene kan komme til fots eller med gode offentlige kommunikasjonsmidler.

Vi i Majorstuen Vel mener faktisk det er mulig å få et fundamentalt nytt og bedre bomiljø for alle beboere og samtidig forsterke et attraktivt næringsmiljø. Men dette må skje på lokalbefolkningens premisser, og ikke på noen få handlende, fordi vi som samfunn må på en helhetlig måte ivareta alles inntresser og ikke bare noen få. Vi kan sammen skape en vinn-vinn-situasjon for alle dersom næringsforeningen fordomsfritt stiller opp, og ikke gjennom sitt handels- og gårdeierstyrte "Initiativ Bogstadveien" kommer med dulte trusler og undergraver befolkningens og egne kunders ønsker.


Svein Danielsen
Leder
Majorstuen Vel

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag