*Nettavisen* Nyheter.

Er svømmeundervisningen foreldrenes ansvar?

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas svømmeopplæring. Derfor prioriterer ikke Oslo kommune svømmeopplæring som et satsningsområde i Oslo-skolen. Dette sa byråd Torgeir Ødegard i bystyrets spørretime den 27. august.

Byråden mener at dagens svømmeopplæring i Oslo, og tilbudet om svømmekurs ved kommunens sommerskole, er et bra nok tilbud for byens skolebarn. Tall fra 2003 viste at 82 prosent av 10 åringene i Oslo ikke er svømmedyktige, mens tallet for landets 10 åringer er 50 prosent. Det er dessverre ingen grunn til å tro at forholdene i 2008 har endret seg og det er derfor urovekkende at byrådet fortsatt mener at svømming og bygging av nye svømmeanlegg ikke skal prioriteres.

I 2003 viste undersøkelsen at kun 2 prosent av 5. klassingene i Oslo hadde svømmeopplæring, mens dette tallet var nærmere 50 prosent for resten av landet. Manglende satsing på svømmeanlegg og svømmeopplæring fra byrådets side er forklaringen på at Oslo kommune også i en ny undersøkelse på oppdrag av Utdanningsdirektoratet (desember 2007) om svømmeopplæring i grunnskolen kommer dårligere ut enn andre kommuner. Resultatene viste at Oslo fortsatt har en langt lavere andel elever som har svømmeundervisning i 1-3 klassetrinn enn hva resten av landet har. Undersøkelsen viste at Oslo også i langt mindre grad har utviklet egne svømmeopplegg for elever med funksjonsnedsettelser og langt mindre differensiert svømmeundervisning enn i resten av landet.

Den nasjonale læreplanen slår fast at barn etter 4. års trinn skal være trygge i vann og være svømmedyktige. Etter 7. årstrinn skal elevene utføre grunnleggende teknikker i svømming på mage, rygg og under vann. Og videre heter det i læreplanen at elevene etter 10. års trinn skal svømme på mage og rygg og dykke. De skal kunne utføre livberging i vann og gi førstehjelp. Er det virkelig slik at byråd Ødegård og byrådet i Oslo kan gjøre det til foreldrenes ansvar å oppfylle disse læreplanmålene? Betyr det at det også er foreldrenes ansvar å oppfylle læreplanens mål i mattematikk eller i norsk? Det tror jeg virkelig ikke byråden mener. Men hva er egentlig forskjellen? Settes dette på spissen kan det sies, at barn kan dø av ikke å kunne svømme, men de dør ikke av manglende ferdigheter i mattematikk.

Utdanningsetaten i Oslo betaler i dag for inntil 10 timers leie av svømmehall. VG har undersøkt flere andre større byer og kommuner og også her er Oslo på jumboplass når det gjelder antallet timer til svømmeopplæring. Svømmeforbundet anslår at det tar ca. 40 timer å lære og svømme. Ønsker skolene i Oslo å tilby elevene flere timer med svømmeopplæring må skolene selv betale både for leie av svømmehall og for kvalifiserte svømmelærere. Særlig kostbart blir dette for skoler som ikke har noen svømmeanlegg i sine nærområder, slik som Ullern og Vestre Aker. Da kommer både reisetid og reisekostnader i tillegg til hallleie og kvalifiserte svømmelærere. Fakturakommunen Oslo medfører at skolene må velge mellom å bruke skolens midler på om elevene skal lære å svømme - eller bli bedre i for eksempel mattematikk for at elevene skal fortsette å score høyest på de nasjonale kunnskapsprøvene. En nasjonal definisjon av svømmedyktighet må snarest innarbeides i læreplanen, slik at hovedstadens barn også kan bli målt på sine svømmeferdigheter.Janne Svegården

bystyrerepresentant (Ap)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag