*Nettavisen* Nyheter.

Erik Solheim bløffer

Lederen av Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, mener miljøvernmisteren unnlater å si hele sannheten om markaloven. Arkivfoto/utlånt

Formålsparagrafen er vakker, men den samsvarer ikke med innholdet i markaloven. Det sier Tor Øystein Olsen i Maridalens Venner, som mener miljøvernministeren ikke sier hele sannheten.

MARIDALEN: Uenighetene om markaloven går på om det er samsvar mellom innholdet i lovteksten og den vakre formålsparagrafen. Dessuten avdekker debatten forskjellige natursyn og hva slags friluftsliv vi ønsker å utføre i Maridalen og i Marka, sier Olsen.

Han mener miljøvernminister Erik Solheim og hans støttespillere, gjennom sine utspill om markaloven i mediene, holder tilbake informasjon.

Ikke lotteri for gebyrer

«Hytteeiere behøver ikke frykte at de må ha departementets godkjennelse for å bygge en utedo, det er uproblematisk å bygge om en driftsbygning fra fjøsdrift til hestehold, og Vegard Ulvang trenger ikke aksept fra departementet for å utbedre en skiløype,» sa Solheim til Aftenposten i forrige uke.

Det er riktig at markaloven åpner for små «inngrep», som å vedlikeholde en eksisterende skiløype, eller skifte vinduer likt mot likt. Men i det øyeblikket fasaden endres, eller det blir annen endring eller endret bruk, eller man må inn med en gravemaskin for å bygge en ny eller utbedre en eksisterende løype, ja da må det en departementsgodkjent reguleringsplan på plass. Det kan koste flere hundre tusen kroner bare minstegebyret er på 86.200 kroner. En vanlig «hobbybonde» i marka, eller et idrettslag, vil ikke har råd til slikt. Kjelsås IL kan ikke drive kakelotteri for å finansiere gebyrene for en reguleringsplan for en ny skiløype på Linderudkollen, sier Olsen.

Derimot sier Solheim i et innlegg i Aftenposten i forrige uke at loven skal beskytte mot hotellutbygging og motorveier. Ja, men det er vi jo alle enige om at vi ikke skal ha! Problemet er at de samme bestemmelsene vil gjøre det nærmest umulig å få en gravemaskin inn i Marka for å anlegge en skiløype, som nettopp bygger opp under formålet med loven, sier Olsen oppgitt.

Tre punkter må inn

Han mener tre punkter må inn i markaloven for at Maridalens Venner skal kunne støtte den. Det første er at bygge- og anleggstiltak som fremmer lovens formål må være tillatt. Punkt to er at bygge- og anleggsforbudet for landbruket oppheves, i tråd men Miljøverndepartementets høringsutkast i 2007. Punkt tre er at naturvernloven fortsatt skal gjelde for de områder (som Maridalen) som er vernet av den i dag.

Markaloven og Maridalen

Det blir innført et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak i Marka, også for landbruket (skog og jordbruk). Dette er klart i strid med formålet med vern av Maridalen landskapsvernområde, sier Olsen. Maridalen ble vernet som landskapsvernområde i 2001.

Den viktigste forutsetningen for at vern av Maridalen skal lykkes, er at bygda får utvikle seg som ei levende og livskraftig kulturbygd med et rikt og variert kulturlandskap. At det blir innført et bygge- og anleggsforbud også for landbruket, vil føre til gjengroing av kulturmarkene. Siden vernemotivet er knyttet til menneskelig aktivitet, er det en forutsetning at de som forvalter dalens natur- og kulturkvaliteter, får mulighet til å bo og leve der, sier Olsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.