*Nettavisen* Nyheter.

Erna Solberg: – En viktig stemme

VIL SAVNE AVISENE: Statsminister Erna Solberg, mangeårig Smestad-beboer, og byrådsleder Stian Berger Røsland fra Ullern. Arkivfoto

Når Ullern Avis og Akersposten nå tar farvel, er det mange som ønsker å gi en siste hilsen.

Ullern Avis og Akersposten har vært en viktig stemme i 109 år. Lokalavisen har tatt temperaturen på lokalsamfunnet, satt kritisk søkelys, fått frem de gode historiene og bygd fellesskap. Takk for innsatsen gjennom 109 år.

Erna Solberg, statsminister

Dette har vært min lokalavis i mange år. Ullern Avis har bidratt til å belyse saker som har vært viktige for innbyggerne på Ullern, og vil bli savnet av oss som bor her. Tusen takk for det dere har bidratt med.

Stian Berger Røsland, byrådsleder

Nedleggelsen av UAA er en katastrofe for lokalmiljøene og lokaldemokratiet, for avisen har i alle år i moderne tid vært et partipolitisk nøytralt hørerør, pådriver, informasjonssentral, debattplass, vaktbikkje og arena for hva som skjer i bydelene – og en ambassadør og vaktbikkje overfor sentrale myndigheter. Nå står vi nakne tilbake!

Elin Horn Galtung, leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker

Lokalaviser er en viktig arena for nyheter. Ullern Avis belyser det som skjer i vårt lokalsamfunn, i store og små saker som angår vårt daglige liv. Lokaldemokratiet mister derfor en våken vakthund. Når Ullern Avis nå blir borte, mister vi også en del av vår lokale identitet. Vi blir fattigere på vår felles kunnskap om Ullern, og det er trist!

Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern

Med nedleggelsen av Ullern Avis og Akersposten sier vi farvel til en god, gammel venn. Lokalavisen i et nærmiljø er som et medlem av familien å regne. Takk for følget gjennom snart tre valgperioder for min del. Det blir et hull etter Ullern Avis og Akersposten.

Aud Kvalbein, byråd for eldre

Det er med tungt hjerte vi konstaterer at tiden med Ullern Avis Akersposten er over. Som leder av Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområdene (UHF) og tidligere leder av Røa Vel har avisen bidratt til å gi oppmerksomhet rundt frivillig arbeide. Ikke bare har avisen og dens flotte journalistgjeng bidratt til å publisere saker av interesse for bydelenes beboere, men den har også gjort et særegent godt arbeide med å selv ta tak i saker som har hatt stor betydning.

Kjell Fr. Jacobsen, leder av UHF

Det er tragisk at Ullern Avis/Akersposten går inn. I dagens travle samfunn er man helt avhengig av formidling av lokale nyheter og forhold som kan ha interesse eller direkte berøre den enkelte innbygger på godt og vondt. Etter vår mening har Ullern Avis/Akersposten alltid opptrådt meget saklig og med dyktige journalister som har opparbeidet en imponerende grad av lokalkjennskap.

Stig Nielsen, nestleder i UHF

Dere har levert god – og undersøkende lokaljournalistikk. Takk for alle bidrag til å bygge lokal stolthet og identitet.

Odd Einar Dørum

Tusen takk for det engasjement avisene med journalister og redaksjon har vist i alle år. Dere har, som vi politikere, vært på folkets side og alltid vært talerør for ALLE uansett ståsted. En personlig takk for all bistand i saker som har vært vitale for meg: Strømsdammen og kirkeasylantsaken i Voksen kirke. Og takk for alle tak i ambassadesaken på Huseby. Dere har vist rakrygget journalistikk. En flott lokalavis legges dessverre ned.

Terje Bjøro, Venstre Vestre Aker bydelsutvalg og Oslo bystyre

Avisen har hatt meget stor betydning for å få informert innbyggerne om store og små saker som berører nærmiljøet. Det er viktig at vi har en aktiv presse som både kan gi ros og ris. Tror savnet vil bli meget stort for bydelens innbyggere og som politiker vil det bli vanskelig å holde publikum orientert på samme møte. Takk for et langt og fruktbart samarbeide.

Arild Gjervan, Gruppeleder Høyre, Vestre Aker bydelsutvalg

Takk for samarbeidet gjennom mange år. At avisen nå legges ned er et stort tap for lokaldemokratiet og ikke minst for Ullerns befolkning som gjennom avisen har fått verdifull informasjon om stort og smått som skjer i bydelen. Avisen har vært et viktig talerør for bydelens befolkning og som sådan vil avisen bli dypt savnet.

Berit Jensen Riis, gruppeleder Frp, Ullern bydelsutvalg

Som Venstre-politiker er jeg opptatt av lokaldemokratiet som gir borgerne mulighet for aktiv deltakelse i styringen og utformingen av offentlig politikk og da først og fremst i lokalsamfunnet. Når Ullern Avis nå legges ned mister vi en god og viktig kanal for informasjon ut til våre innbyggere i Ullern Bydel. Det medfører at ikke alle får like god tilgang til informasjon om prosesser som er avgjørende for oss. Nå får vi trøste oss med Ibsen som sa evig eies kun det tapte. Takk til Ullern avis for sitt arbeid for lokaldemokratiet i Ullern Bydel.

Liv H. Wiborg, nestleder i Ullern bydelsutvalg

Som et sterkt engasjert samfunnsmedlem på det lokale plan kommer jeg til å savne den avisen som har fokusert så mye på vårt nærmiljø. Avisens journalister har vært kunnskapsrike og til å stole på. Trist å miste dere nå!

Jens Chr. Myhre, tidligere leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern

Dette er en trist dag, en trist dag for dere og for alle oss på Røa. Tusen takk for all den støtten vi har fått i forbindelse med Bogstad Vinterparadis, uten dere hadde dette kanskje ikke gått veien. Dere rakk akkurat åpningen, men hvordan skal det gå med dekningen av det yrende livet, alle kampene og det daglige livet på Røa? Dere må ha takk for all hjelp, mange gode artikler, god journalistikk og etterrettelighet.

Bo Callander, Bogstad Vinterparadis

Vi ville aldri fått slik oppmerksomhet rundt giftutslipp, elveadopsjonen til Smestad skole, ulovlig trehogst og elvevandringer, om det ikke var for Ullern Avis Akersposten. Tenk, hele 100 personer kom til vår første elvevandring en regntung maidag i 2012! Når bydelen vår ikke har et naturlig lokalt «sentrum» har avisen vært så viktig. Avgjørende, faktisk. Stor takk for fin avis fra Hoffselvens venner. Hvem kontakter vi nå, når dere forsvinner?

Julie M. Løddesøl, Hoffselvens Venner

«Det var med stor sorg jeg mottok budskapet om at min gode venn, samarbeidspartner og kollega, Ullern Avis Akersposten, ble revet vekk fra oss i altfor ung alder!» Dette kunne gjerne vært min overskrift i siste utgave av avisen. Jeg har vært en trofast leser og bruker av avisen i over 50 år. I mine barndomsår ventet vi alltid på Ullern Avis på lørdager for å lese om kritikkene fra den siste lilleputtkampen på Røa. Jeg har vært så heldig å få lov til å kose meg med gamle utgaver av avisene og håper inderlig at disse blir tilgjengelig i fremtiden. Tusen takk for samarbeidet i alle de 57 årene jeg har bodd på Røa!

Lars Buer, Røa Allianseidrettslag og Røa Fotball Elite

Akersposten har siden jeg var ung vært en viktig avis for oss i Vestre Aker. Journalister har formidlet aktuelle nyheter, og redaksjonene har hatt egne meninger som har betydd noe. For mitt arbeid med Vinderenkrysset har Vidar Bakken og avisen vært uerstattelig.

Eystein F. Husebye

Nå mørklegges lokaldemokratiet. I årevis har Ullern Avis Akersposten, med journalist Vidar Bakken i spissen, gransket og opplyst maktmisbruk, juks og bedrag i utvikling av nærmiljøet vårt. I ambassadesaken på Huseby dro avisen skjelettene ut av skapet, og stilte politikere, og utbyggere til ansvar. Når lokalavisen nå blir borte vil mørket senke seg over lokaldemokratiet. Det er tragisk og svært foruroligende.

Margrethe Geelmuyden

De store avisene i Oslo fanger ikke opp de lokale sakene, de som skjer helt ned på bydelsnivå, og som Ullern Avis og Akersposten i hele 110 år så godt har formidlet til oss. Dette er saker som betyr mye for folk flest, det være seg engasjement for skolen, for eldresenteret eller for fotballbanen. Her har jeg som lokalpolitiker erfart at lokalmiljøet får satt viktige saker på dagsorden og får formidlet sine syn, og vi politikere kan lytte til dem som best vet hvor skoen trykker. Jeg takker for en meget god lokalavis, synd dere skal legge ned.

Camilla Wilhelmsen, leder Oslo Frp

«Muttern – trener'n sier hele laget er i avisen – Akersposten visst. Skaff den'a» Nå har alle selfies. Ikke samme stas – takk for det som har vært nært – og viktig for nærleiken.

Terje Sand, prosjektleder for Huseby Idrettspark

Det blir et tomrom etter at Ullern Avis går inn. Avisen har vært en god og viktig støttespiller for barne- og ungdomsidretten i Ullern. Ullern Avis har aktivt bidratt til bedring av forholdene for våre barn og unge gjennom avisens engasjement som har løftet saker både for allmennheten og ikke minst i forhold til politisk nivå både i bydelen og byen. Hvem skal nå satte søkelyset på lokalmiljøet? Takk for strålende innsats gjennom mange år.

Svein Storjord, leder Ullern IF

Det var med sjokk og vantro jeg fikk vite at Akersposten skulle legges ned. Avisa vår som har betydd så utrolig mye for det lokale kulturlivet og vært avgjørende i mange lokale politiske saker. Nedleggelsen av avisa er en direkte trussel mot lokaldemokratiet vårt, og jeg håper av hele mitt hjerte at Ullern Avis Akersposten dukker opp igjen i en eller annen form. Tusen takk for engasjementet og arbeidet dere har gjort for oss i bydelen.

Karoline G. Herlofsen

Ullern Avis har gjennom alle år vist seg som viktig pådriver for Ullern IF. De har tatt klubben seriøst og påvirket bydelspolitikere så vel som rådhuset, slik at de kunne fatte gode beslutninger. Uten deres utrettelige innsats ville ikke Ullern Idrettsplass sett ut som den gjør i dag.

Frode Helland, Ullern IF

For Røa IL har Akersposten vært et talerør ut mot lokalbefolkningen og politikere, som idrettslaget har vært helt avhengig av. Vi vil takke lokalavisa for den innsatsen den har gjort for idrettslaget og våre prosjekter gjennom alle disse årene.

Roger B. Haugen, daglig leder Røa IL

Med stor beklagelse mottar vi beskjeden om nedleggelse av avisen, den har vært en god budbringer om ulike temaer til bydelens befolkning. Dere vil bli savnet.

Arne E. Boysen, BU-representant for Frp, Vestre Aker

LES OGSÅ:

Trykksverten har tørket for siste gang

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag