Et bedre oppvekstmiljø

Flere tusen ungdommer fra Groruddalen har vært innom Oslo Røde Kors' ressurssenter på Grorud. Senteret er en av få arenaer som favner unge fra omtrent samtlige kulturer i hovedstaden.

Grorud: Gutter og jenter mellom 15 og 22 år bruker sentrene til å gjøre lekser, surfe på internett eller til å treffe andre ungdommer.
Det kryr av minoritetsungdom som strever og jobber som løver mot dårlige odds. Oslo Røde Kors skal være en motvekt, og øke sjansen for å lykkes i samfunnet. Arbeid mot vold, rasisme og sosial eksklusjon står derfor sentralt i tiltakene våre, sier leder for Oslo Røde Kors ressurssentre, Vidar Remfeldt.
I løpet av fjoråret hadde sentrene i Oslo til sammen over 80 000 besøk. Sentrene skal være et trygt og inkluderende rom for alle som trenger det.
Enkelte oppvekstmiljøer mangler gode fritidstilbud. Ressurssentrene skal derfor være et supplement til private og offentlige tiltak, sier Remfeldt.

Vokser

Røde Kors-senteret på Grorud har eksistert siden 2001. Helt siden oppstarten har senteret hatt en jevn vekst.
Senteret har blomstret helt siden starten. Bare i år har vi hatt rundt 12.000 besøkende. Det er i hovedsak ungdom mellom 13 og 22 år som bruker stedet, sier leder for senteret Christian Kielland.
Senteret på Grorud er åpent fire dager i uken. Ungdom kommer hit for å få leksehjelp eller å tilbringe ettermiddager i friaktiviteter. Flertallet av tilbakemeldingene til senteret er positive.
Dette er en sosial møteplass med noen ekstraaktiviteter. Ungdom som kommer hit opplever at mye av det som skjer er på deres egne premisser. Derfor er dette stedet meget populært, sier Kielland.

Hele byen

Senteret på Grorud er i utgangspunktet for ungdom fra Groruddalen. Likevel er det en del ungdom som kommer fra andre deler av byen.
Vi har ingen geografiske begrensninger, slik at det er mange som kommer fra andre bydeler.
Ressurssenteret har leksehjelp som en av sine viktigste prosjektene. Matteklubben er et ganske populært tiltak.
Vi har fire frivillige med spesielt god kompetanse i matematikk. Dette er et tilbud for ungdom i tiende klassetrinn, men det er også en del andre ungdommer som kan få nyttige råd.
Elever som deltar i matteklubben er delt i to grupper. Det er nemlig ikke alle som bare ønsker leksehjelp.
Det finnes også en del ungdomm som er meget dyktige i matematikk og som ønsker å bli enda bedre, sier Kielland.

Trygt sted

En av grunnene til at så mange ungdommer oppsøker ressurssenteret på Grorud er at de opplever dette stedet som et trygt sted.
Vi prøver å skape et miljø med varme, samt bidra til å skape et bedre oppvekstmiljø.
Ressurssenteret har også etablert møteplasser hvor minoritetsmødre kan treffes for å lære av hverandre. Kielland forklarer at de sammen kan finne ut av alle inngangene i det norske samfunnet.
Målsettingen med kvinnekafé er å være et møtested der kvinner kan få et nettverk utenfor hjemmet. Da er det kvinner med barn som møter opp på mandager. Vi har hatt en del trofaste brukere som har brukt senteret i mange år. Samtidig er det stadig noen nye brukere som kommer, sier han.
Senterets egne statistikk viser at det var 1.081 besøkende kvinner og 464 barn i 2005. Rundt 27 deltakere på hver kvinnekafè-dag.
Dette viser at det er et behov for lavterskeltilbud for kvinner på dagtid. Men det viser også at dette er et populært tilbud der både kvinner og barn trives, sier Christian Kielland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.