Et kraftsenter i norsk forskning

Arbeidet med utbygging av Gaustadbekkdalen syd er godt i gang, men også på strekningen mellom Problemveien og Domus Athletica skal det bygges i stor stil. Statsbygg vil gjerne ha innspill.

Gaustad: Den nordre delen av Gaustadbekkdalen er et av de få gjenværende områder med ekspansjonsmuligheter for Universitetet i Oslo. Styret ved universitet har vedtatt å prioritere bygging av et nytt kjemibygg her, og i forlengelsen av dette vedtaket er planene om det nye bygg videreutviklet til et felles naturvitenskapelig senter for kunnskapsutvikling og innovasjon innen "molekylære biofag" (Molecular Life Sciences), funksjonelle materialer og nanoteknologi. Til sammen 65.000-80.000 kvm universitetsbebyggelse og ca 5.000 kvm publikumsrettede funksjoner skal innpasses.
Men før Gaustadbekkdalen nord utvikles, skal en ny atkomstvei; "Trimveien", etableres mellom Universitetskrysset på Ring 3 og Problemveien.
Trimveien, en tofelts vei med fortau og belysning, vil, i tillegg til å være atkomst til Gaustadbekkdalen nord, bli hovedatkomstvei til flere av de øvrige virksomhetene i Gaustadbekkdalen og være en av flere atkomster til universitetsområdet på Blindern. Statsbygg har ansvaret for planleggingen og utbyggingen av dette området.

Opprustning av utearealene

- Samtidig med etableringen av Trimveien skal det etableres gode, permanente gang- og sykkelveier gjennom området som kan forbinde universitetsområdene og Gaustadbekkdalen med områdene nord for Ring 3, blant annet til studentbyene på Sogn og Kringsjå, informerer prosjektleder i Statsbygg, Morten Haveraaen.
Deler av planområdet inngår i byens overordnede grøntstruktur og turveinett. Sammenheng i både grøntdrag og turvei B5 er viktig, og området har også betydning som et nærrekreasjonsareale for beboerne i boligområdene rundt. I tillegg har grøntarealet potensiale for rekreasjon og opplevelse også for universitetets studenter og ansatte, og vil bidra til å aktivisere området over store deler av døgnet. I tråd med Byøkologisk program for Oslo og senere bystyrevedtak skal Gaustadbekken, som i dag ligger i kulvert, gjenåpnes gjennom Gaustadbekkdalen.

Kjemisk Institutt sentralt

- Kjemisk Institutt vil være den sentrale enhet i universitetsbebyggelsen, og er den funksjonen som forventes å skulle bygges først. Auditorier, undervisningsrom, studentarealer og kantine skal være "hjertet" i det nye campusområdet.
De publikumsrettede virksomheter, som omfatter funksjoner som universitetshotell, café og butikker, plasseres slik at de bidrar til aktivisering av fellesarealene i det nye campusområdet, og slik at det fungerer best mulig for reisende med trikk og T-bane og i forhold til virksomhetene i de øvrige deler av Gaustadbekkdalen og på Blindern, sier Haveraaen fra Statsbygg. Statsbygg jobber nå tett sammen med Universitetet i Oslo, som fremtidig bruker av den nye bebyggelsen.

Samarbeid underveis

På bakgrunn av det gode samarbeidet med kommunale etater og lokale interessegrupper tidligere, har Statsbygg også opprettet to referansegrupper for å følge planarbeidet og gi innspill ved milepæler underveis: En kommunale referansegruppe, med Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og Bydel Nordre Aker og en lokal referansegruppe med Oslo Elveforum og Blindern vel.
Ellers inviterer Statsbygg også alle andre til å gi innspill underveis i planprosessen og til reguleringsplanen når denne legges ut til høring, trolig ut på vinteren i 2007.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.