Et kulturminne rives

Villaen i Holgerslystveien 19 er karakteristisk for tidlig begyggelse i Bestum-området. Den blir nå trolig revet.

Villaen i Holgerslystveien 19 er karakteristisk for tidlig begyggelse i Bestum-området. Den blir nå trolig revet.

Nå mister vi nok et kulturminne, sier SVs Andreas Behring oppgitt.

BESTUM: Onsdag fremmet partiet sammen med Venstre forslag om bygge- og deleforbud på en sveitservilla rett ved Bestum skole, men fikk ikke med seg flertallet i byutviklingskomiteen.

Saken sendes derfor videre til Plan- og bygningsetaten, men i praksis betyr dette at bygget sannsynligvis blir revet, i følge Andreas Behring fra SVs bystyregruppe.

Et kulturminne

Jugendvillaen fikk status som bevaringsverdig av Byantikvaren i 2006.

Dette er en fantasisk bygning som har et historisk sus over seg. Villaen er ikke vesentlig modernisert, og er derfor veldig autentisk. Vi må jo ta vare på byens historie, sier Behring. Han karakteriserer sveitservillaen i Holgerslystveien 19 som et kulturminne.

Byggets nye eier, som overtok i 2007, hadde i utganspunktet planlagt å pusse opp villaen, men fant senere ut at dette ble for dyrt.

Det er en del skader på bygget, men vi mener allikevel ikke at dette er en god nok grunn til å rive, sier Behring.

Vi har forståelse for at eieren mener det blir for dyrt å pusse opp, men vi mener allikevel at den kulturhistoriske verdien er så stor at dette bygget burde ha blitt tatt vare på, sier han.

For dårlig forfatning

Bjørn Arvid Lundberg fra Arbeiderpartiet er ikke av samme oppfatning.

Arbeiderpartiets gruppe konkluderte med at denne bygningen er i så dårlig forfatning at vi ikke anbefaler å bevare den, sier Lundberg.

Hva med bygningens verdi som kulturminne?

Vi har forståelse for dette, men bygningen var i en så dårlig tilstand at den hadde måtte rives og bygges opp igjen, sier Lundberg.

Andreas Behring mener derimot at det er et veldig dårlig prinsipp at en eier kan få rivetillatelse hvis han bare lar bygget forfalle lenge nok. Han mener det gis for mange slike tillatelser i hovedstaden for tiden, og at dette kan føre til at byggherrer kan spekulere i rivetillatelser.

Dårlige virkemidler

Styreleder i Fortidsminneforeningen, Sten Sture Larre, er skuffet over at villaen ikke blir bevart.

Vi hadde håpet at flertallet skulle gå inn for bygge- og deleforbud fordi det ikke er tvil om at bygningen kan reddes. Det har vært gjort mange endringer i området, og vi ønsker derfor å bevare noen av de karakteristiske, tidlige bygningene i området, sier styreleder Sven Sture Larre i fortidsminneforeningen.

Han laster ikke den nye eieren for det dårlige vedlikeholdet av bygningen, men sier at de er prinsipielt imot at innspart vedlikehold skal ende med riving.

Det er for dårlige virkemidler i plan- og bygningsloven til å pålegge eiere vedlikehold, sier Larre. Fortidsminneforeningen har sammen med Oslo kommune foreslått at reglene forbedres når loven nå revideres i Stortinget.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.