Gå til sidens hovedinnhold

Et navn med tradisjoner: Saxegården

Saxegården er Gamlebyens eldste levende navn.

GAMLEBYEN: Riktignok har mange av Gamlebyens kloster- og kirkeruiner eldre navn som Clemenskirken, Mariakirken og Olavklosteret. Men mens de alle er navn på ruiner, er navnet «Saxegården» fortsatt i levende bruk.

For her hvor Hr. Sakse hadde sin gård i middelalderen, ligger det fremdeles en gård med samme navn. Hr. Sakse var for øvrig far til lagmannen Amund Sakseson og hr. Ulv Sakseson, og navnet er kjent i alle fall fra 1334.

Lang historie

Siden Saksegården beviselig lå her som middelaldergård i 1334, lå det trolig en gård her også lenge før det. For det var her ved den gamle Clemenskirken og den viktige Geita bru at Oslos byhistorie starter. Og når middelalderbyen Oslo vokser til og de langstrakte bygårdene blir trangere og trangere, bare dette stedet også ha vært videre utbygget.

Som det meste av bebyggelse i Oslo, stryker også husene i Saxses gård med i den store bybrannen i Oslo i august 1624, den som blir middelalderbyens endelig punktum.

Men når Christian IV forbyr gjenoppbygging i Oslo og kommanderer alle over til den nye by Christiania, får faktisk Saxegården gjenoppbyggingstillatelse og blir liggende der gjennom hele 1700-tallet.

Husmote

Dagens bygning er fra år 1800, og det er Christiania-rådmann Ingstad som får det bygget som en del av et større løkkeanlegg. Han følger datiden strenge husmote og sørger for å få malt på vinduer som trengs for å skape symmetri.

Men om veggene er moderne, er kjelleren gammel. For som det ofte skjer, bygges huset på den gamle kjelleren fra tidligere bygg. Derfor er ligger det en hvelvet steinkjeller fra middelalderen under Saxegården. Den er fredet, og burde vært tilgjengelig for flere enn dem som hører til huset.

Når jernbanen kommer til Gamlebyen, får Saxegården æren av å huse selveste stasjonsmesteren på Østbanestasjonen. Men utover på 1900-tallet blir huset brukt til kommunale boliger, en tilstand som sliter huset ned.

I våre dager har det vært leid ut til Nrk Barne-tv som opptakssted for serien «U-hu». Nå foreligger det mange planer om å bruke Saxegården til kultur-, historie- og aktivitetshus uten at noe har blitt meislet ut.

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe