*Nettavisen* Nyheter.

«Et samferdselspolitisk kinderegg»

bildetekst Foto: ARKIVFOTO

Klikk på bildet for å forstørre.

Harald A. Nissen, 1. kandidat for Miljøpartiet de Grønne, Oslo

En bedre politikk for Oslos syklende og gående består av tre ting på en gang.

Del på Facebook

Trafikantene i Oslo by kan grovt sett deles inn i tre grupper: Bilister, kollektivreisende og myke trafikanter som syklister og fotgjengere.

Av disse er det bilistene som dominerer i gatene, ikke bare fordi de fleste reiser skjer med bil, men også fordi en bilreise tar langt mer plass og skaper mer støy og forurensning enn reiser med trikk eller sykkel.

LES ALT OM VALGET 2011 I OSLO HER

Utviklingen mot en by der bilistene står i sentrum har vært politisk styrt. I bystyret har det vært bred enighet om at politikken skal baseres på en grunnleggende overbevisning om at alle skal ha rett til å kjøre sin egen privatbil akkurat hvor de vil.

En slik politikk er problematisk på svært mange områder, ikke minst fordi uinnskrenket frihet for bilistene begrenser fremkomstmulighetene, både for kollektivbrukere og myke trafikanter. I en by som vokser er areal den knappeste av alle ressurser.

Det er umulig å prioritere bilistene uten å nedprioritere syklister og gående.

Spørsmålet er om et fortsatt vern av retten til uinnskrenket privatbilisme overhodet kan kombineres med en bærekraftig og moderne byutvikling.

Har vi egentlig plass til privatbilen i sentrum av en by som stadig vokser?

Konsekvensene av at bystyret har prioritert bilistene gjennom flere tiår illustrerer at svaret er nei. Store deler av Oslo sentrum preges av trengsel, utrygghet, dårlig luft og klimaforurensning.

Vi har fått en by der utearealene er tilrettelagt biler og ikke mennesker. Det er et faktum at mange eldre er engstelige for å ferdes i sitt eget nærmiljø og at mange småbarnsforeldre kvier seg for å bevege seg ute med barna.

Oslos innbyggere betaler en høy pris for bystyrets krampaktige vern om privatbilismen.

De Grønne i Oslo vil snu dagens samferdselshierarki opp ned. Vi vil starte med å gjøre Oslos bykjerne bilfri.

I vårt bydelsprogram foreslår vi å fjerne privatbilismen innenfor Ring 1, til fordel for effektiv lokal kollektivtransport og trygge, bilfrie gater med bedre plass til både markeder, kafeer, fotgjengere, syklister, lekeplasser og grøntområder.

Kun eldre og uføre, samt handelsstanden skal ha tilgang til området med bil. Ved å gjøre Oslo sentrum til et langt triveligere sted å oppholde seg, både for barnefamilier og eldre vil vi også legge til rette for et blomstrende næringsliv i bykjernen.

Et annet viktig tiltak for å gjøre byen triveligere er å realisere et sammenhengende sykkelveinett. I dag er situasjonen for Oslos syklister tilnærmet håpløs. Andelen arbeidstakere som sykler til jobben i Oslo er halvert i løpet av tjue år.

I store deler av byen er det verken fristende, eller ufarlig, å forsøke å sykle til jobben midt i rushtiden. Dermed er mange tvunget til å velge bilen, hvis de ikke har god kollektivtransport i umiddelbar nærhet.

Bystyret har gjentatte ganger vedtatt ambisiøse og gode mål for byens sykkelsatsing, men evnen til å iverksette den gode politikken har vært totalt fraværende.

Bystyrets problem er ikke mangel på gode målsettinger, men at bedre sykkelveier nødvendigvis må bety mindre plass til bilistene. Så lenge bystyret er ute av stand til å røre ved privatbilismen, vil hensynet til bilistene vinne hver gang det må gjøres tøffe prioriteringer.

Harald A. Nissen
1. kandidat for Miljøpartiet de Grønne, Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.