Gå til sidens hovedinnhold

- Et sorgens kapittel

- Bydelsøkonomien var trang i år, og det blir enda større kutt til neste år, sier BU-leder Torunn K. Husvik etter årets budsjettkonferanse.

St. Hanshaugen: Selv om selve budsjettet for 2010 ikke vedtaes før i vinter, har politikerne begynt å snuse på de kommende utfordringene i bydelsøkonomien, og visse kutt er allerede besluttet.

- Utfordringene var at det var trangt i år, og det blir enda større kutt neste år med rammene vi får tildelt. Dette er et sorgens kapittel sier BU-leder Husvik.

Mindre til miljø og råd

Miljøforumet Lokal Agenda legges ned, og det blir mindre tilskuddsordninger til rådene. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får ikke ekstra midler.

- Med tanke på at de fikk disse midlene (40 000kroner) fra oss for to år siden og ikke har brukt dem, utgjør det ingen forskjell, sier K. Husvik om den enstemmige avgjørelsen.

- Vi må kutte 210 000 kroner på ekstra vedlikehold i bydelsparkene, sier Husvik videre.

Ny park-kamp?

Selv om Geitmyrsveien barnepark ble "reddet" ut året er det etter all sannsynlighet en ny runde om levedyktigheten til denne som skal opp igjen, spår Husvik som ikke kan love hva eller hvem som reddes til neste år.

- Men vi må se på regnskapet til barneparkene igjen, for disse har jo vært hevdet å ha vært sjølfinansiert, sier Husvik. Det vil blir dyrere å betale for barnepark til neste år, da satsene går oppp fra 1500 til 1800 kroner i måneden.

Mindre til eldre menn

Midler til selvmordsforebyggende tiltak for eldre menn på hele 300 000 kroner prioriteres vekk av bydelspolitikerne. Samtalegruppene for eldre enkemenn på eldresentrene ivaretaes med midler fra sentralt hold.

- Vi mener det er forsvarlig å avvikle dette prosjektet fordi det er muligheter å samarbeide med Lovisenberg videre, sier Husvik.

Kafe Akersveien får bli

-Det var ikke flertall for avvikling av kafeen i Akersveien 17, sier Husvik. Kafeen er et møtested for mennesker med psykiske lidelser. Her kan man kjøpe enkel mat og være med på ulike aktiviteter.

- Kafeen er veldig godt besøkt, og vi har ikke noe reellt alternativ til denne i bydelen, så den får bli, sier Husvik fornøyd. Det var foreslått å øke egenandeler på trygghetsalarm for eldre, men dette forslaget ble også avviklet med flertall fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt.

Må kutte mer

- Vi håper selvfølgelig på at vi ikke må kutte mye av hjertebarna våre som eldresentre, fritidsklubber og penger til barn og unge, men ingenting er gitt, siier en dyster BU-leder.

- Det ser mørkt ut, og situasjonen blir ikke enkel, sier hun

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer