*Nettavisen* Nyheter.

Få saken på skinner

Det er en samferdselssak som aldri ser ut til å få sin løsning på det sentrale Østlandet. Vi snakker om behovet for et stabilt og forutsigbart togtilbud. Det går alltid et tog, het det tidligere. Det store spørsmålet nå er når toget går, hvis det går i det hele tatt.

Togene gjennom Groruddalen betjener en stor befolkning. Med stasjoner på Høybråten, Haugenstua, Grorud, Alna og Bryn er det mange som kan få løst sitt behov for å reise lokalt fra en stasjon i nærmiljøet. Tog er en miljøvennlig og effektiv reisemåte. Men det er altså et problem: innstillinger og forsinkelser i forhold til rutetabellen synes mer å være en regel enn et unntak. nn Groruddalsforkjemper og stortingsmann Jan Bøhler fra Ap har sett seg lei på togkaoset. Han er langt fra fornøyd med jernbanedirektørens svar, for fra det holdet sies det at det vil ta år før jobben er gjort. Med jobben mener man å ta igjen det vedlikeholdsetterslepet som gjør at jernbanenettet fungerer uten stadige avbrudd.

Vi kan ikke si til togpassasjerene at det tar år å få orden på dette, sier Bøhler, som ber om en uavhengig gransking av rutinene. Han viser til at toget er et mer effektivt transportmiddel enn både bil og t-bane i mange henseende, men at mange velger lengre reisetid i de nevnte transportmidler på grunn av dårlig kapasitet, stadige innstillinger av avganger og forsinkelser.

Nå de siste dagene har Oslo-trafikken vært preget av mye snø og kaos på veiene. I den forbindelse oppfordres de reisende til å la bilen stå og reise kollektivt. Men da må det kollektive tilbudet også være et godt alternativ. Like åpnebart er det at de miljømessige hensynene vil tvinge fram en større kollektivandel. Men igjen er det slik at folk må kunne stole på et transportmiddel før det velges. Pris og miljø spiller inn, men det viktigste for de fleste er å komme seg dit de skal til fastsatt tid.

Det er viktig at tognettet oppgraderes, ikke bare i festtaler, men også i bevilgninger og i fornuftig bruk av bevilgningene. Det har kommet flere penger på plass, men fortsatt er ikke problemet løst. Da støtter vi Bøhlers utspill om en gransking for å finne ut hvor proppen i systemet ligger, for deretter å ta de grep som trengs for å få løsnet den.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.