*Nettavisen* Nyheter.

Færre er sykemeldt

Det er flere friske på jobb når ledigheten går opp.

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var i 3. kvartal 2008 på 5,4 prosent, en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

- Historisk sett har sykefraværet svingt med konjunkturene. Høy arbeidsledighet går sammen med lavt sykefravær og omvendt. Årsaken til dette kan være at enkelte arbeidstakere er mer redd for å miste jobben under lavkonjunktur enn når det er høykonjunktur. Dette vil spesielt kunne gjelde for midlertidig ansatte, arbeidstakere med lav ansiennitet som ungdom og ansatte i konjunkturutsatte bransjer i privat sektor. Selv om vi i dette kvartalet ser en nedgang i legemeldt sykefravær er det for tidlig å knytte dette opp mot finanskrisen med tilhørende ledighetsøkning, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik.

Stor nedgang innen forretningsmessig tjenesteyting

Størst økning i legemeldt sykefravær finner vi innen næringen olje- og gassutvinning. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne næringen økt med 16 prosent, men dette er også næringen med lavest legemeldt sykefravær på 2,6 prosent. Næringen forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, som sysselsetter over 20 prosent av arbeidsstyrken i Oslo, har dette kvartalet en nedgang i sykefravær på 6,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2007. Det legemeldte sykefraværet for denne næringen var på 4,1 prosent i 3. kvartal 2008.
- Legemeldt sykefravær for næringen bygg og anleggsvirksomhet var på 6 prosent i 3. kvartal 2008, noe som er omtrent uendret sammenlignet med 3. kvartal 2007. Dette er næringen som først merket konjunkturskiftet med lavere aktivitet og tilhørende økt ledighet. Ledighetsøkningen for denne næringen har altså så langt ikke hatt en korrelasjon med synkende sykefravær for næringen totalt sett. Vi ser imidlertid en nedgang i sykefraværet innenfor enkelte yrker i næringen, som snekkere, elektrikere og bygge- og anleggsarbeidere, forteller Utvik.

Størst nedgang blant de eldste og de yngste

Aldersgruppen med lavest sykefravær er ungdom mellom 16-20 år, hvor det legemeldte sykefraværet lå på 2,8 prosent i 3. kvartal 2008. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor. 60-69 åringer har en nedgang i legemeldte sykefravær fra 7,1 prosent i 3. kvartal 2007 til 6,7 prosent i 3. kvartal 2008. Den eneste aldergruppen med en økning i sykefraværet er 30-39 år hvor sykefraværet økte fra 5,2 prosent 3. kvartal 2007 til 5,3 prosent 3. kvartal 2008.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.